F U Katedra

Portál obsahuje 25 diplomových prác z tejto katedry.

F U Katedra

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Marianna Petrasova: WHY DID THE SOVIET UNION COLLAPSE? (2003 | pridané 16. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Professor Geoffrey Hosking

Discuss the external and internal factors that you consider crucial for the collapse of the Soviet Union.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHAT HAS USHERED SLOVAKIA INTO A NEW DEMOCRATIC ERA? (2006 | pridané 10. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Dr Sean Hanley

In the aftermath of postcommunism, Slovakia did not consolidate liberal democracy. Yet the 1998 election did eventually trigger the democratic breakthrough in Slovakia. Thus this dissertation reflects upon what ushered Slovakia into a new democratic era following the pivotal election.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Segmentácia klientov v banke (2007 | pridané 10. novembra 2008)

Chrapčiaková; Školiteľ: Ing. Zdenka Musová, PhD

V tejto Bakalárskej práci sme spracovávali, ako už sám názov napovedá, segmentáciu klientov v bankách. V prvej kapitole – teoretickej, je vymedzený pojem banky podľa Zákona o bankách, ďalej pojem klientsky orientovanej banky, definícia klienta banky, samotná definícia segmentácie klientov, všeobecné segmentačné kritériá, charakteristika jednotlivých segmentov. V druhej kapitole – praktickej, budeme porovnávať dva subsegmenty v slovenskej komerčnej banke /Slovenská sporiteľňa, a.s./ a to subsegment vysokoškoláci a zamestnaní. Aké produkty pre nich banka vytvorila, aké výhody im ponúka, vysvetliť v čom sú pre banku mladí ľudia výnimoční. V tretej kapitole – návrhovej, vytvoríme marketingový mix pre nový produkt pre subsegment vysokoškoláci.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Slávne neriešiteľné problémy (2008 | pridané 17. septembra 2008)

Michal Kesely; Školiteľ: RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Práca sa venuje slávnym antickým problémom - zdvojeniu kocky, trisekcii uhlu a kvadratúre kruhu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Predikcia a analýza metabolických vlastností baktérií na základe kompletnej genómovej sekvencie (2008 | pridané 8. júla 2008)

Bc. Pavol Mikolka; Školiteľ: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Nukleotidová genómová sekvencia transformovaná do metabolickej organizovanosti mikroorganizmu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa