Diskrétna matematika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Diskrétna matematika

Diskrétna matematika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu (2011 | pridané 13. júna 2011)

Petronela Medová; Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou environmentálneho marketingu v prostredí Slovenska. Práca bude mať empirický charakter. Teoreticky spracuje oblasť spoločenskej zodpovednosti v marketingu so zameraním na environmentálny marketing, podrobne charakterizuje nástroje tejto formy komunikácie so zreteľom na ich vplyv na spotrebiteľa. Výskum bude orientovaný na výskum postojov k environmentálnej marketingovej komunikácii, spôsoby nakupovania enviro produktov a k miere rozlíšiteľnosti environmentálnych značiek.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

7hlasov

Circular Chromatic Index of Snarks (2007 | pridané 2. mája 2007)

Ján Mazák; Školiteľ: Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

A circular $r$-edge-coloring of a graph $G$ is a mapping $c:E(G) o [0,r)$ such that for any two adjacent edges $e$ and $f$ of $G$ we have $1le |c(e)-c(f)|le r-1$. The circular chromatic index $chi_c'(G)$ is the infimum of all real numbers $r$ such that $G$ has a circular $r$-edge-coloring.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Existencia špeciálnych tried grafov (2004 | pridané 10. mája 2005)

Robert Hajduk; Školiteľ: doc. RNDr. Roman Soták Phd.

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom $3$-regulárnych planárnych grafov zložených z~prstenca $q$-uholníkov, ktorého vnútrajšok a~vonkajšok prstenca je vyplnený $p$-uholníkmi pre $pgeq 3$ a~$q>3$. Jej hlavná časť je zameraná na skúmanie existencie máp $M_n(7,5)$. Presnejšie na hľadanie takých $n$, pre ktoré mapa $M_n(7,5)$ existuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

33hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa