diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

Geometria a topológia

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Geometria a topológia

Geometria a topológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách (2003 | pridané 26. februára 2006)

Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: RNDr. Martin Billich

Témou je konštrukčná geometria na gymnáziách so zameraním na fokálne vlasnosti kužeľosečiek, ktoré som uviedol v prísne logickom slede. Cieľom práce je poskytnúť maturantom na gymnáziách ucelený učebný text so sadou riešených a neriešených úloh, ktoré je možné riešiť pomocou euklidovskej geometrie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

47hlasov Dostupný celý text práce: RAR | WEB

Konštrukcia strednej osi v polygónoch: teória, implementácia, aplikácie. (2000 | pridané 4. januára 2005)

Boris Lilov; Školiteľ: Mgr. Marek Mikita

Práca je venovaná teórii, implementácii a aplikáciam strednej osi definovanej pre polygóny v euklidovskej rovine.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa