diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická logika a základy matematiky

Matematická logika a základy matematiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Matematická logika a základy matematiky

Matematická logika a základy matematiky

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Metóda forcingu (2001 | pridané 26. mája 2008)

Tomáš Futáš; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Cieľom tejto práce je poskytnúť základné poznatky o metóde forcingu, ktorá je v súčasnej teórii množín veľmi používaná metóda. Slúži na dokazovanie nezávislosti tvrdení od axiómov ZFC, resp. iných množín axiómov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická logika a základy matematiky

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa