diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Broydenova metóda použitá pri riešení degenerovaných parabolických úloh (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Ivan Cimrák; Školiteľ: Daniel Ševčovič

Broydenova meóda ako jedna z kvazinewtonovských meód sa v literatúre spomína často, ale väčsinou len v úlohách optimalizačného charakteru. Bola viackrát použitá na minimalizovanie hodnotových funkcionálov pri inverzných úlohách. Na riešenie nelineárnych sústav, ktoré vedú k riešeniam diferenciálnych rovníc bola použitá zriedka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa