diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Základné pravdepodobnostné modely v teórii spoľahlivosti (2007 | pridané 23. septembra 2007)

Lukáš Lafférs; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Našim cieľom bude vysvetliť základné pojmy používané v teórii spoľahlivosti, formalizovať pojem "systém", popísať jeho rozličné reprezentácie a vlastnosti, potom odvodiť formulu pre strednú dobu do zlyhania týchto systémov. Na záver algoritmicky nájdeme všetky neizomorfné systémy s nízkym počtom nezávislých a rovnako spoľahlivých súčiastok a popíšeme ich charakteristiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Pravdepodobnosť a matematická štatistika

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa