diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

Teória vyučovania matematiky

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Teória vyučovania matematiky

Teória vyučovania matematiky

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vývoj algoritmického myslenia a použitie v učebných osnovách informatiky (2005 | pridané 26. apríla 2005)

Kavecká Lucia; Školiteľ: RNDr. Lýdia Králiková

Témou mojej diplomovej práce je algoritmické myslenie, jeho vývoj a možnosti uplatnenia týchto poznatkov v pedagogickej praxi. S algoritmami sa každý človek stretáva už od ranného detstva, aj keď si ešte vôbec neuvedomuje, čo algoritmus je. Vníma ho len ako nejaký postup, ktorý po dodržaní vedie k cieľu.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

47hlasov

Stavebnica Lego Dacta a jej využitie na školách (2005 | pridané 26. apríla 2005)

Ján Talla; Školiteľ: RNDr. Lýdia Králiková

V prvej kapitole sa zameriavam na históriu a rozdelenie učební Lego Dacta, ako aj na formy a postupy, ktoré sa uplatňujú na vyučovacích hodinách pri použití tejto stavebnice. Druhá kapitola sa zaoberá postupným zoznamovaním sa s jednotlivými časťami Lego Dacty.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

49hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa