diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

Teoretická informatika

Portál obsahuje 8 diplomových prác z odboru Teoretická informatika

Teoretická informatika

Matematické metódy informatiky (5)

...
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Watermarking spustiteľného kódu (2007 | pridané 10. júla 2007)

Ivan Kohút; Školiteľ: Mgr. Miroslav Demeter

Watermarking spustiteľného kódu je jedným z nástrojov boja proti neoprávnenému kopírovaniu a používaniu softvéru. Zaoberá sa vkladaním tajných správ, vodoznakov, do programov. Vodoznakom je najčastejšie informácia o autorských právach vzťahujúcich sa k prog ramu alebo informácia identifikujúca zákazníka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kryptografické vlastnosti čiastočne zadaných booleovských funkcií (2003 | pridané 6. júla 2007)

Petra Polovková; Školiteľ: RNDr. Martin Stanek PhD.

Boolean functions are an important tool in cryptography. We analyze cryptographic properties of Partially Defined Boolean Functions (PDBF). Special attention is paid to nonlinearity of PDBF and correlation immunity.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

The Tape--size and Extended Chomsky Hierarchy (2006 | pridané 28. októbra 2006)

Ľuboš Steskal; Školiteľ: Prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.

By proposing a new computational model (of infinite computation) we studied the structure of the $\Sigma_3$ level of the arithmetical hierarchy. We proved that the $\Delta_3$ set consists of an infinite hierarchy starting with the set $\Sigma_2$.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

36hlasov

Kontrola správnosti času autorít časových pečiatok (2005 | pridané 9. mája 2005)

Marek Doršic; Školiteľ: Mgr. Juraj Vaško

Diplomová práca sa zaoberá skúmaním metód kontroly správnosti času autorít časových pečiatok. Na základe predstavených poznatkov z kryptológie a metrológie času a frekvencie prináša návrh štyroch riešení problému založených na protokole NTP, telefónnej sieti, on-line službách autorít časových pečiatok a systéme GPS.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Certifikačná autorita (2000 | pridané 15. apríla 2005)

Jaroslav Janáček; Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Olejár, CSc.

Cieľom diplomovej práce je objasniť úlohu certifikačných autorít (CA) pre PKI, navrhnúť hrubú štruktúru informačného systému CA, analyzovať bezpečnostné riziká ohrozujúce CA a navrhnúť vhodné opatrenia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Online Programátorske testy (Online programming tests) (2005 | pridané 12. marca 2005)

Michal Hlaváč; Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho

Ide o návrh a realizáciu webového portálu určeného primárne pre učiteľov a študentov stredných škôl, ktorý bude automaticky vyhodnocovať algoritmy písane v jazyku PASCAL.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra základov a vyučovania informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Online and Offline Paging Algorithms (2000 | pridané 22. januára 2005)

Martin Pál; Školiteľ: Branislav Rovan

The optimal offline paging algorithm by Belady always evicts the page that will be requested furthest in the future. It is obviously offline in that it needs to know the sequence of future requests -...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Primárno-duálne metódy riešenia úloh kvadratického progamovania (2000 | pridané 6. februára 2005)

Radoslav Tausinger; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Primárno-duálne metódy majú polynomiálnu zložitosť a ich praktické výsledky sú porovnateľné so simplexovou metódou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

27hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa