Počítačová grafika

Portál obsahuje 14 diplomových prác z odboru Počítačová grafika

Počítačová grafika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash (2011 | pridané 4. mája 2013)

Branislav Paulis; Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť krátku hru zo žánru adventúra využívajúcu pasívnu stereoprojekciu. Hra je spracovaná ako 2D aplikácia, ktorá však vďaka vykresleniu trojrozmernej grafiky a stereoskopickému zobrazeniu vytvára ilúziu priestoru s treťou dimenziou. Implementovaná je pomocou nástroja Adobe Flash a jej programová čast demonštruje predovšetkým algoritmus na hľadanie cesty.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Generovanie mäkkých tieňov v reálnom čase (2009 | pridané 15. januára 2009)

Miroslav Mikšík; Školiteľ: Ing. David Ambrož

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vytvárania mäkkých tieňov v reálnom čase. V práci je predstavená vlastná metóda, ktorá využíva možnosti najnovšieho grafického hardvéru, a ktorá produkuje fyzikálne korektné tiene v interaktívnom čase.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technológia streamingu pre virtuálne prostredie (2008 | pridané 6. októbra 2008)

David Běhal; Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

V mojej práci sa venujem problematike zobrazenia videa na internete bez možnosti stiahnutia. Pomocou technológie streamingu ponúkam možnosť múzeám zobraziť svoj obsah vo forme videa. Navrhujem použitie prvku „virtuálna cesta“ na lepšiu orientáciu používateľa v múzeu, ktorá súčasne zobrazuje priebeh prehrávania videa.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Virtuálne múzeum online (2008 | pridané 25. mája 2008)

Ján Laurenčík; Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá naštudovaním problematiky virtuálnych múzeí, návrhu vlastného riešenia virtuálneho múzea a napokon implementácie navrhnutého riešenia prispôsobeného na publikovanie na internete.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Joint limits editor (2007 | pridané 24. marca 2008)

Pavel Hradský; Školiteľ: Mgr. Ladislav Kavan, Ph.D.

This thesis introduces a new approach to limiting joints for virtual humanoids used in skeletal animation. While existing methods provide joint limits of 1 and/or 2 degrees of freedom, our approach allows creation of virtually any set of joint limits for joints with 3 degrees of freedom.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

29hlasov

Fraktálna kompresia obrazu (2006 | pridané 10. júla 2007)

Ľubomír Maťúš; Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Táto práca sa venuje metóde kompresie obrazu na báze fraktálnej geometrie a porovnava ju s inymi znamymi metodami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prehľad knižníc na podporu spracovania obrazu (2007 | pridané 6. júla 2007)

Eva Kulková; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prehľad voľne šírených a komerčných knižníc na podporu spracovania obrazu a analyzovať ich z hľadiska rozsahu, použitelnosti pre rôzne operačné systémy a rôzne programovacie prostredia. Pre túto prácu sme si vybrali knižnice Gandalf, ITK, IM, Image Magick, Microsoft Vision SDK, Matrox Imaging Library a OpenCV. Knižnice sme sa rozhodli aj otestovať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vizualizácia Dát z Konfokálneho Mikroskopu (2006 | pridané 4. septembra 2006)

Slavomir Hudak; Školiteľ: RNDr. Marek Zimanyi

Objemova vizualizacia dat z konfokalnej mikroskopie na paralelnych architekturach (PC klastri).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Renderovanie zložitých farebných náterov zahrňujúce metalické a perleťové efekty (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Michal Klempai; Školiteľ: Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Táto diplomová práca sa venuje problematike zobrazovania a navrhovania nových alebo už existujúcich automobilových náterov. V práci nájdete široký prehľad možností analytického vyjadrenia BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) automobilového náteru, ako aj metódy, ktorými dokážeme nasníma? BRDF existujúceho náteru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí (2006 | pridané 19. júna 2006)

Pavol Adam; Školiteľ: Ľubomír Lúčan, CSc.

Popis analógového a digitálneho chápania zvuku, stav a trendy, zvukové formáty a ich porovnanie

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Web-Based Parameter Space Explorer for Non-Invertible 3D Maps (2005 | pridané 5. mája 2005)

Vladimír Roth; Školiteľ: Dr. Lukas Mroz, Dr. Helwig Hauser

This thesis describes the process of interactive dynamical system investigation.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interaktívna učebnica spracovania obrazu (2003 | pridané 4. mája 2005)

Gábor Blázsovits; Školiteľ: RNDr. Michal Fano

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť rozsiahlu interaktívnu učebnicu zameranú na spracovanie obrazu. Učebnica sa skladá z učebných textov, obrázkov a z interaktívnych appletov. Tieto applety majú uľahčovať čitateľovi pochopenie teórie. Mojou snahou je, aby boli applety výstižné a ľahko ovládateľné. Nechcem používateľa zbytočne zaťažovať s veľkým množstvom parametrov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rekonštrukcia implicitnej plochy pomocou lokálnych approximácii z množiny bodov (2005 | pridané 29. apríla 2005)

Marián Uherčík; Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Táto práca rieši problém rekonštrukcie plochy z množiny bodov. Používame lokálne polynomiálne aproximácie, ktoré stmelujeme do implicitnej plochy. Práca obsahuje prehl’ad literatúry. Rozoberáme požiadavky na vzorkovanie, rôzne techniky na prerozdelenie priestoru, rôzne typy lokálnych aproximácií a stmelovanie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Mass Scenes Rendering Framework (2001 | pridané 25. januára 2005)

Dušan Bezák; Školiteľ: Rasťo Kráľovič

The computer-based creation of realistic images often requires to generate large amount of similar objects - a mass scene. Common modelling and rendering tools offer only the support to copy or clone...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa