diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Hospodárska informatika

Hospodárska informatika

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Hospodárska informatika

Hospodárska informatika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

E-content zvyšujúci záujem o internet - nákladová optimalizácia nákupov (2008 | pridané 8. júna 2008)

Ivan Šamík; Školiteľ: Doc. Ing. Ján Hudec, CSc.

Cieľom diplomovej práce je na základe súčasného stavu a smerovania informatizácie nielen Slovenska, ale celej Európskej únie navrhnúť internetový obsah schopný prilákať nových používateľov internetu a pomôcť rozvíjať informačnú spoločnosť na Slovensku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Hospodárska informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa