Astronómia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Astronómia

Astronómia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Spoľahlivosť určenia fotometrického pomeru hmotností tesných dvojhviezd (2006 | pridané 11. júna 2006)

Ľubomír Hambálek; Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

V predkladanej práci boli vygenerované syntetické svetelné krivky kontaktnej dvojhviezdy pre veľké množstvo kombinácií geometrických parametrov a tretieho svetla. Následne boli tieto krivky reprezentované trigonometrickými poynómami 10. stupňa a využité na štúdium jednoznačnosti určenia geometrických elementov. Trigonometrické polynómy 10.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Astronómia

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa