Biofyzika

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Biofyzika

Biofyzika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou akustických metód (2001 | pridané 25. júla 2007)

Mgr. Viktor Gajdoš; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Prudký rozvoj gentechnológií, požiadavka po vývoji metód na rýchlu analýzu génových mutácií v medicíne, potreba kontroly bakteriologických kontaminácií v potravinárstve, ako aj štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu samotné, to sú len niektoré z dôvodov stále rastúceho záujmu a snáh o vývoj biosenzora na detekciu špecifických sekvencií DNA.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Gradient of contact stress as a parameter determining biomechanical status of human hip (1996 | pridané 12. júla 2007)

Matej Daniel; Školiteľ: prof. Dr. Veronika Kralj-Iglič

Biomechanika bedrového kĺbu

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou ampérometrie. (2000 | pridané 6. júla 2007)

Viktor Gajdoš; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Štúdium hybridizácie krátkych (10-20nukl.) jednoniťových reťazcov DNA naviazaných na pevnom zlatom povrchu cez HS-Au väzbu, pomocou ampérometrie. Porovnanie väzby na jadnom a oboch koncoch.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Počítačové modelovanie interakcie peptidu P24 s modelovými biomembránami (2003 | pridané 1. júna 2005)

Eva Štefáneková; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Urban, CSc.

Biologická membrána je základným komponentom bunky. Má kl’účový význam pri zabezpečení zachovania podstatných rozdielov medzi obsahom bunky a okolitým prostredím a pri biologickej komunikácií medzi vonkajším a vnútorným prostredím bunky, medzi bunkami navzájom a medzi organelami v tej istej bunke.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa