diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Magnetizmus pre každého (2007 | pridané 4. marca 2008)

Peter Klein; Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na univerzálnosť magnetizmu a jeho význam pre človeka. V druhej kapitole charakterizujeme novú vednú disciplínu spintroniku. V tretej kapitole opisujeme zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a taktiež zobrazovanie SQUID-om.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Study of Point Defects in Silicon Using Quantum-mechanical Methods (2007 | pridané 2. júna 2007)

Karol Jarolimek; Školiteľ: doc. Ing. Peter Ballo, PhD.

A semi-empirical method MNDO is used to examine two main groups of point defects in silicon namely: oxygen-nitrogen based defects and vacancynitrogen based defects. The defects are placed in the middle of a H-terminated cluster to model real conditions in silicon material.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tenké vrstvy pre mikrobolometre (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Robert Ševčík; Školiteľ: Ing. Vlado Jacko

Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je teoretická, zaoberá sa snímačmi ako takými, špeciálne však bolometrami a technikami vytvárania tenkých vrstiev. Druhá časť opisuje použité experimentálne metódy, ako vákuová technika, magnetrónové naprašovanie, optická litografia a analytické metódy (SEM, AES, AFM). Posledná časť je experimantálna, zaoberajúca sa postup pri tvorbe tenkých vrstiev a ich testovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

37hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa