diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

Meteorológia a klimatológia

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Meteorológia a klimatológia

Meteorológia a klimatológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Prvotné spracovanie údajov z detekčného systému SAFIR využitím algoritmu TOA (2007 | pridané 20. augusta 2007)

Ladislav Méri; Školiteľ: Mgr. Marián Jurašek

Na Slovensku existuje od roku 1999 systém na detekciu a lokalizáciu atmosférických výbojov SAFIR. Vzhľadom na to, že tento systém funguje už deviaty rok, bolo potrebné preskúmať možnosti využitia archivovaných údajov na klimatologický výskum charakteristík bleskov na území Slovenska.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spresnenie predpovede teploty vzduchu vo výške 2 m z modelu ALADIN/LACE metódou MOS (2005 | pridané 12. augusta 2005)

Ivan Bašták Ďurán; Školiteľ: Mgr. Ján Mašek

V súčasnej dobe sa už bežne pri predpovedi počasia používajú výstupy z numerických predpovedných modelov (NWP) . Presnosť predpovede týchto modelov je obmedzená.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Niektoré klimatické charakteristiky pestovania viniča vo vybraných oblastiach Slovenska v období rokov 1988-2000 (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Ján Kliment; Školiteľ: RNDr. Oľga Braslavská, CSc.

Hrozno má vo výžive ľudí veľký význam. Konzumovaním čerstvého hrozna alebo hroznovej šťavy dostáva ľudský organizmus vitamíny, cukry, minerálne a iné látky. Pripravujú sa z neho kompóty, šťavy, sirupy, koncentráty, ktoré sú základnou zložkou mnohých osviežujúcich nápojov, mušty, sušené hrozienka. Predovšetkým sa z neho vyrába víno. Kým víno získa správnu chuť, vôňu a harmóniu, prejde dlhá cesta.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Daviesov coupling - implementácia a vlastnosti v 1D linearizovanom modeli plytkej vody (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Matúš Martíni; Školiteľ: RNDr. Martin Gera, PhD.

Numerická integrácia rovníc atmosférickej dynamiky zohráva dnes významnú úlohu pri zostavovaní predpovedí počasia. Operatívne numerické modely musia spĺňať niekoľko špecifických požiadaviek. Na jednej strane presnosť predpovede vyžaduje jemné rozlíšenie výpočtovej siete a dostatok kvalitných pozorovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Predpoveď množstva atmosférických zrážok numerickým predpovedným modelom a hodnotenie jej úspešnosti (2000 | pridané 12. augusta 2005)

Juraj Bartok; Školiteľ: RNDr. Vladimír Pastirčák

Kvalitná predpoveď zrážok je jednou z nažiadanejších častí predpovede počasia. Z jej používateľov možno okrem širokej verejnosti spomenúť aspoň pracovníkov v hydrológii, doprave či stavebníctve. Jedným z podkladov pre prípravu predpovede je výstup z numerického modelu. Predložená diplomová práca sa zaoberá spôsobom výpočtu atmosférických zrážok v operatívne používanom modeli na SHMÚ.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rádioaktivita ovzdušia na území Slovenskej republiky za obdobie 1962 - 2002 (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Michaela Sojáková; Školiteľ: RNDr. Katarína Marečková

Žijeme v prostredí preplnenom žiarením. Svetelné a tepelné žiarenie môžeme vidieť alebo cítiť, ionizujúce žiarenie je neviditeľné, zmyslovými orgánmi nepostrehnuteľné, ale môžeme ho merať. Žiareniu sme vystavení neustále. Ionizujúce žiarenie a rádioaktívne látky sú neoddeliteľnou zložkou životného prostredia. Prirodzená rádioaktivita je súčasťou našej planéty od jej vzniku.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Martin Vojtek; Školiteľ: Dipl. Ing. Ján Peťo

V diplomovej práci sa rieši problém využitia denných meteorologických údajov na ohodnotenie lavínovej aktivity vo Vysokých Tatrách pomocou počítača.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa