sme.sk
 

Chemické vedy

Portál obsahuje 90 diplomových prác z odboru Chemické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vytvorenie interface pre prenos konfiguračných údajov do systému Yokogawa (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Borkovič; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením riadiaceho systému Yokogawa CENTUM CS3000 a vytvorením programu na prenos konfiguračných údajov z databázových systémov do systému CENTUM. Konfiguračné údaje boli prenášané na nastavenie procesných kariet a vytvorenie grafických schém v Control Drawing Builderi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba knižnice matematických modelov technologických procesov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Baleja; Školiteľ: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Diplomová práca je venovaná tvorbe knižnice matematických modelov niektorých typov procesov chemickej technológie v prostredí MATLAB-Simulink, verzia MATLAB 6.5.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie reaktívnej destilácie (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Marcel Kotora; Školiteľ: Jozef Markoš

Vypracovanie matematického modelu reakčne - destilačnej kolóny a programu v jazyku FORTRAN na simuláciu stacionárneho chodu takejto kolóny.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

37hlasov

Návrh rektifikačnej kolóny na separáciu viaczložkovej zmesi (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Michal Lazor; Školiteľ: Jozef Markoš

Vypracovanie simulačného programu v jazyku FORTRAN na simuláciu stacionárneho chodu rektifikačnej kolóny pre separáciu propylénoxidu z reakčnej zmesi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

31hlasov

Modelovanie fermentačných air - lift reaktorov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ivan Sikula; Školiteľ: Martin Juraščík

Návrh a odladenie programu na simuláciu chodu fermentačného air - lift reaktora, porovnanie modelových výsledkov s experimentálnymi údajmi získanými pri fermentácii kyseliny glukónovej.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov

Analýza činnosti cementárenskej pece pri spaľovaní alternatívneho paliva (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Róbert Martauz; Školiteľ: Ján Stopka

Matematickým modelovaním metódou CFD sa budú počítať rýchlostné a teplotné polia pri spaľovaní alternatívneho paliva. Tieto výpočty budú použité na určenie zdržných dôb spaľovaných častíc v cementárenskej peci. Pri výpočtoch sa bude vychádzať zo známeho granulometrického zloženia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov

Rovnováha kvapalina – para viaczložkových systémov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Ivic; Školiteľ: Elena Graczová

Výpočtovo zameraná práca: Predpoveď rovnovážnych údajov štvorzložkových dvoj-fázových systémov typu kvapalina – para (kvapalina – kvapalina) z binárnych a ternárnych rovnovážnych údajov. Posúdenie vhodnosti výberu modelových GE rovníc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

33hlasov

Optimalizácia podmienok spaľovania odpadových pneumatík z hľadiska ekologických dopadov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Zuzana Koreňová; Školiteľ: Mohammad Juma

Diplomová práca sa zaoberá ekologickými spôsobmi spaľovania odpadových pneumatík. Budú sa realizovať experimenty s cieľom študovať vplyv podmienok spaľovania, akými sú teplota, nadbytok kyslíka a v prípade spaľovanie zmesí guma- uhlie vplyv ich pomeru na zloženie spalín a kinetiku spaľovania.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

24hlasov

Analýza vybraných nebezpečných látok generovaných počas požiaru pneumatík (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Marcel Tvrdík; Školiteľ: Ľudovít Jelemenský

Cieľom DP je experimentálne stanoviť generované vybrané nebezpečné látky, ktoré vznikajú počas požiaru pneumatík pri rôznych podmienkach horenia. Vo svetovej literatúre je veľmi málo relevantných informácií o vzniku vybraných nebezpečných látkach počas horenia pneumatík, pričom informíácie o generovaných látkach sú klúčové pre hodnotenie rizika skladov pnaumatík.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov

Možnosti použitia povrchovo aktívnych látok v horúcovodných sústavách (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Ševčík; Školiteľ: Ján Stopka

Cieľom diplomovej práce je experimentálne overenie efektu prídavku povrchovo aktívnych látok na straty tlaku v potrubí pri turbulentnom prúdení teplonosného média. Taktiež sa bude vyšetrovať vplyv prídavku na charakteristiky čerpadla ako aj na koeficienty prestup tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

23hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa