Fyzikálna chémia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Fyzikálna chémia

Fyzikálna chémia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Reakční kinetika světlem iniciované radikálové polymerace pro fotopolymerní záznamové materiály (2007 | pridané 14. mája 2007)

Ing. Ján Mihalík; Školiteľ: Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc

Priebeh fotopolymérnych reakcii sledovaný IČ spektrometriou, EPR a VIS spektrometriou. Študovaný materiál je v podobe tenkej fólie a slúži pre potreby optickej holografie.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Fyzikálna chémia

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa