diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Makromolekulová chémia

Makromolekulová chémia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Makromolekulová chémia

Makromolekulová chémia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Preparation and properties of polymer networks from photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl compounds (2008 | pridané 26. júna 2013)

Branislav Husár; Školiteľ: Prof. Sophie Commereuc

Táto dizertačná práca sa venuje štúdiu fotoreaktivity styrénových kopolymérov obsahujúcich benzilovú (BZ) štruktúru naviazanú na polymérny reťazec a najmä charakterizácii polymérnej siete. BZ je štatisticky distribuovaný v kopolyméri. Ožarovaním polymérneho filmu pri λ > 400 nm sa tieto fotoaktívne skupiny transformujú kvantitatívne na benzoyl peroxid (BP).

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Makromolekulová chémia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa