diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Teoretická a počítačová chémia

Teoretická a počítačová chémia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Teoretická a počítačová chémia

Teoretická a počítačová chémia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Polarizovateľnosť fluórovaných uhľovodíkov (2007 | pridané 26. októbra 2007)

RNDr. Ladislav Éhn; Školiteľ: Prof. RNDr. Ivan Černušák DrSc.

Táto rigorózna práca sa týka teoretického štúdia polarizovateľnosti piatich polyfluorovaných molekúl s dvoma uhlíkmi a desiatich molekúl s troma uhlíkmi. Geometrie jednotlivých molekúl sa vypočítali metódou MP2 v báze Aug-cc-pvtz, tam kde boli dostupné experimentálne geometrie bolo vykonané porovnanie s vypočítanými geometriami.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Teoretická a počítačová chémia

44hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa