diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Geologické vedy

Geologické vedy

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Geologické vedy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Aplikácia analýzy výtokových čiar prameňov pre hodnotenie stupňa skrasovatenia a zraniteľnosti hornín mezozoika Strážovských vrchov (2007 | pridané 5. októbra 2007)

Miloš Gregor; Školiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.

V diplomovej práci sa zaoberám využitím výtokových čiar prameňov na hodnotenie stupňa skrasovatenia hornín mezozoika a zraniteľnosti podzemných vôd v oblasti Strážovských vrchov.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra hydrogeologie | PRÍRODNÉ VEDY » Geologické vedy » Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy)

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických meraní z veľkej terasy Oravského zámku (2007 | pridané 5. júna 2007)

Miroslav Vrzba; Školiteľ: RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je podrobné spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických dát z veľkej terasy Oravského zámku. Objektom prieskumu je tiež overenie detekčných schopností mikrogravimetrie pri lokalizácii a delineácii pripovrchových dutín antropogénnho charakteru – tzv. kazemát. Veľký dôraz bol kladený na korektné zavedenie topokorekcií využitím digitálneho modelu reliéfu.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra aplikovanej a environmentalnej geofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Geologické vedy » Aplikovaná geofyzika

244hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa