Aplikovaná geofyzika

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Aplikovaná geofyzika

Aplikovaná geofyzika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických meraní z veľkej terasy Oravského zámku (2007 | pridané 5. júna 2007)

Miroslav Vrzba; Školiteľ: RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je podrobné spracovanie a interpretácia mikrogravimetrických dát z veľkej terasy Oravského zámku. Objektom prieskumu je tiež overenie detekčných schopností mikrogravimetrie pri lokalizácii a delineácii pripovrchových dutín antropogénnho charakteru – tzv. kazemát. Veľký dôraz bol kladený na korektné zavedenie topokorekcií využitím digitálneho modelu reliéfu.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra aplikovanej a environmentalnej geofyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Geologické vedy » Aplikovaná geofyzika

244hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa