sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

Geografické vedy

Portál obsahuje 22 diplomových prác z odboru Geografické vedy

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Geomorfologický výskum a mapovanie v oblasti k.ú. Trenčianska Turná (2002 | pridané 1. júna 2005)

Juraj Beták; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Minár PhD.

Obsah predkladanej diplomovej práce pojednáva predovšetkým o problematike geomorfologického výskumu, geomorfologického mapovania a tvorby veľkomierkovej geomorfologickej mapy. V teoreticko-metodologickej časti je diskutovaná problematika používania geomorfologickej analýzy vo vedeckom výskume a postup tvorby a obsahu geomorfologickej mapy.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

46hlasov

Regionálna analýza južnej časti Žilinského okresu so zameraním na rozvoj cestovného ruchu (2001 | pridané 30. decembra 2004)

Gabriela Čičková; Školiteľ: Doc. RNDr. Viliam Lauko CSc.

Cieľom predkladanej diplomovej práce je na základe literatúry, štatistických údajov a vlastného terénneho výskumu vypracovať regionálnu analýzu vyhraničeného regiónu zameranú na cestovný ruch a perspektívy jeho rozvoja.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

49hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa