diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

Fyzická geografia a geoekológia

Portál obsahuje 5 diplomových prác z odboru Fyzická geografia a geoekológia

Fyzická geografia a geoekológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Využitie údajov meteorologických družíc pri štúdiu klímy na Slovensku (2012 | pridané 22. júna 2012)

Marek Švec; Školiteľ: RNDr. Pavel Štastný, CSc.

Práca sa venuje hodnoteniu údajov dvoch volne dostupných rastrových produktov tvorených na báze údajov meteorologických družíc a ich klimatologickému uplateniu na Slovensku. Ide o produkt povrchovej teploty pevniny (produkt LSAF LST) pre Európsku oblast a produkt zobrazujúci rozmiestnenie snehovej pokrývky pre oblast severnej pologule (produkt IMS).

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DISTRIBÚCIA SVETLA V PORASTOVEJ MEDZERE A JEHO VPLYV NA RAST PRIRODZENEJ OBNOVY V PRALESE BADÍN (2012 | pridané 20. júna 2012)

Mária Havašová; Školiteľ: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Diplomová práca, 71 strán, Bratislava, 2012 Cieľom tejto práce je i) porovnať distribúciu svetla v porastovej medzere zostrojenej pomocou nástrojov GIS s údajmi získanými pomocou hemisférických fotografií, ďalej zistiť ii) závislosti výškového prírastku prirodzeného zmladenia buka Fagus sylvatica a javora Acer pseudoplatanus v pralese Badín od množstva dostupného priameho (DSF) a nepriameho ž

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modelovanie vzniku výmoľovej erózie v okolí Bardejova pomocou geografických informačných systémov (2006 | pridané 11. júla 2007)

Štefan Koco; Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Výmoľová erózia je komplexný prírodný jav spojený s extrémnymi zrážkami a antropogénnymi zmenami vo využití zeme. Na Slovensku najviac výmoľov vzniklo v stredoveku, kedy dochádzalo k rozsiahlej devastácii lesného porastu a výrazným klimatickým zmenám.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Katedra geografie a regionálneho rozvoja | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

66hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Búrkové pomery na Horehroní (2000 | pridané 5. januára 2006)

Dušan Oravec; Školiteľ: prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.

Cieľom práce bolo zhodnotiť búrkové pomery na Horehroní za obdobie 1961-90, a to tieto charakteristiky: dlhodobý, ročný a denný chod búrok a dní s búrkou, trvanie búrok, zimné a nočné búrky, výskyt atmosférických zrážok a krúp pri búrkach, pravdepodobnosť a relatívne zastúpenie dní s búrkou pri rôznych synoptických situáciách, vzduchových hmotách, na atmosférických frontoch, ťah a nárazy vetra pri búrkach.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

49hlasov

Geomorfologický výskum a mapovanie v oblasti k.ú. Trenčianska Turná (2002 | pridané 1. júna 2005)

Juraj Beták; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Minár PhD.

Obsah predkladanej diplomovej práce pojednáva predovšetkým o problematike geomorfologického výskumu, geomorfologického mapovania a tvorby veľkomierkovej geomorfologickej mapy. V teoreticko-metodologickej časti je diskutovaná problematika používania geomorfologickej analýzy vo vedeckom výskume a postup tvorby a obsahu geomorfologickej mapy.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzickej geografie a geoekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

48hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa