diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

Geografická kartografia

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Geografická kartografia

Geografická kartografia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Anamorfóza mapy a jej možné využitie pre vizualizáciu volebných dát (2011 | pridané 23. januára 2013)

Peter Ondrejka; Školiteľ: RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Kartografická anamorfóza je technika transformácie zobrazovaného priestoru za účelom hlbšieho pochopenia mapovaných javov. Práca sleduje koncept kartografickej anamorfózy ako perspektívnej metódy kartografickej vizualizácie na príklade vizualizácie volebných dát. Klasifikácia a charakteristika jednotlivých typov kartografickej anamorfózy je predmetom teoretickej časti práce.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ UltraCamD a ADS40 (2008 | pridané 2. októbra 2008)

Valér Brigant; Školiteľ: Ing. Marcel Berezný

BRIGANT, Valér: Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ Ultra Cam D a ADS 40. [Bakalárska práca] / Valér Brigant. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied; Katedra geografie a krajinnej ekológie. – Školiteľ: Ing. Marcel Berezný Práca v úvode popisuje snímače Ultra Cam D a ADS 40 a princípy ich snímania.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho určovania polohy (2005 | pridané 27. júna 2005)

Bc. Michal Plesník; Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD

Galileo je nový európsky satelitný navigačný systém budovaný v spolupráci európskych štátov. Je vyvíjaný na požiadavku civilného sektora, to znamená, že v prípade politických kríz nebude pre civilné použitie blokovaný. Dokáže využívať najmodernejšie technológie na určovanie polohy a času a garantovať tomu adekvátnu dostupnosť a presnosť.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa