sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

Biologické vedy

Portál obsahuje 27 diplomových prác z odboru Biologické vedy

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv laseru na klíčenie semien (1997 | pridané 5. júla 2005)

V. Pavlíková; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na vybrané druhy poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, dĺžku radikuly a hypokotylu. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

31hlasov

Alternatívne pestovanie zeleniny na malých plochách (1996 | pridané 5. júla 2005)

R. Maňkošová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky výskumu agrotechnických postupov pri alternatívnom pestovaní zeleniny a ich vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne produkčné parametre. V práci sú uvedené receptúry biologických spôsobov regulácie škodlivých činiteľov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

44hlasov

Pestovanie, zber a sušenie liečivých rastlín na školskom pokusnom pozemku (1996 | pridané 5. júla 2005)

V. Mižaninová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Diplomová práca obsahuje vzorkovnice semien a čajových zmesí a rôzne pomôcky na ekologické hry.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

45hlasov

Pestovanie letničiek na školskom pokusnom pozemku (1994 | pridané 5. júla 2005)

M. Červeňáková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia letničkových záhonov. V práci sú zahrnuté námety na pokusy, pozorovania a praktické činnosti so zreteľom na environmentálnu výchovu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

42hlasov

Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách (1994 | pridané 5. júla 2005)

J. Šulajová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Výsledky práce majú využitie v rámci environmentálnej výchovy na rôznych stupňoch škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

35hlasov

Zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov (1993 | pridané 5. júla 2005)

J. Zubko; Školiteľ: ? ?

Výsledkom diplomovej práce je zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov, ktorá má využitie v téme "Pôda" v prírodovedných predmetoch na rôznych stupňoch škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

38hlasov

Úprava skalničiek na školskom pokusnom pozemku. (1993 | pridané 5. júla 2005)

A. Trajčíková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia skalky a výsadby skalničiek na školskom pokusnom pozemku pri PdF v Prešove. Výsledky práce sa využívajú v rámci environmentálnej výchovy poslucháčov učiteľských smerov v rámci univerzity. Zároveň slúži na odbornú a konzultačnú činnosť pre rôzne stupne škôl a širokú verejnosť.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

34hlasov
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa