diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry (2006 | pridané 24. mája 2007)

Mgr. Ivana Šibíková; Školiteľ: RNDr. Ivan Jarolímek CSc.

Práca sa zaoberá výskumom vysokobylinných a vysokosteblových spoločenstiev triedy Mulgedio-Aconitetea v Krivánskej Malej Fatre a inventarizačným prieskumu taxónov vyšších rastlín v NPR Chleb

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa