Fyziológia rastlín

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Fyziológia rastlín

Fyziológia rastlín

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv vysokej teploty na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice (1996 | pridané 13. júna 2007)

Emil Juck; Školiteľ: doc. RNDr. Timotej Ješko, CSc.

Práca sleduje a hodnotí vplyv vysokej teploty (teplotného stresu) na príjem vody a rast mladých rastlín kukurice pestovaných v kontrolovaných podmienkach rastovej komory. Rast rastlín bol hodnotený metódou rastovej analýzy a príjem vody gravimetrickým spôsobom. Sledovalo sa niekoľko modelov aplikácie stresovej teploty, najmä vplyv supraoptimálnych (nad 31 °C) až subletálnych (40-45 °C) teplôt. Výsledky práce sú príspevkom k "stresovej fyziológii" rastlín a dopĺňajú poznatky o procesoch prebiehajúcich v kultúrnych rastlinách pri tvorbe ich produkcie v nepriaznivých podmienkach.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyziologie rastlin | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Fyziológia rastlín

42hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa