Všeobecná biológia

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Všeobecná biológia

Všeobecná biológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Okres Stará Ľubovňa: regionálny rozvoj z hľadiska potenciálu obyvateľstva (2008 | pridané 24. júna 2008)

Mgr. Róbert Drabišin; Školiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc

Cieľom predkladanej práce je podať analýzu potenciálu rozvoja okresu Stará Ľubovňa z hľadiska ľudských zdrojov, pričom ponúka jednotlivé výstupy o situácií v okrese Stará Ľubovňa, hlavne o štruktúre obyvateľstva, o vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti. Takisto o vzdelávacích inštitúciách, o orgánoch verejnej správy a iných inštitúciách, ktoré majú do činenia s podporou zamestnanosti, o makroekonomických ukazovateľoch okresu, o oblastiach, v ktorých je perspektívne podnikať, o existujúcej infraštruktúre, o nosných zamestnávateľoch. Súčasťou práce je aj analýza možností rozvoja územia na mikroregionálnej úrovni, či pomocou štrukturálnych fondov EÚ, ako aj perspektívy cezhraničnej spolupráce.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Všeobecná biológia

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Investigations into the Lambda / HindIII Restriction Fragment Insertion Frequencies Using pUC18 as a Cloning Vector (2007 | pridané 7. júla 2007)

Božena Pálinkášová; Školiteľ: Mr H N Hughes (BA, BSc, DipRCPath)

Plasmids are essential tools in the molecular biology due to having a number of advantageous properties. They are easy to manipulate and their covalent closed circular form makes them easy to differentiate and purify from the linear genomic DNA. They are extremely useful in molecular cloning, as they replicate independently and produce up to 500 copies per cell.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Všeobecná biológia

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa