sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Digitálny pamäťový osciloskop pripojený na rekonfigurovateľnú PC kartu RMCI. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Urban; Školiteľ: Jozef Čuntala

Digitálny pamäťový osciloskop pripojený na RMCI adapter zastupujúci interfejsovú kartu v PC.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Syntéza elektrických frekvenčných filtrov so spínanými kapacitormi. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Radko Tvarožek; Školiteľ: Fedor Hrnčiar

Návrh základných stavebných prvkov pomocou obvodov so spínacími kapacitormi. Návrh zapojenia filtra 2.rádu pomocou obvodu so spínanými kapacitormi. Program pre návrh filtra typu dolný priepust.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Modulácia BCM a TCM. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Martin Tiňus; Školiteľ: Rudolf Volner

Využitie vývojových modulácií BCM a TCM systému pre prenos digitálnych vysokorýchlostných signálov v súčasných prenosových kanáloch.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

32hlasov

Centralizácia poruchovej služby UTO Prievidza. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Radovan Štrbavý; Školiteľ: Jozef Ďurdina

Súčasný stav Ohlasovne porúch v Prievidzi. Centralizácia poruchovej služby. Vyhodnocovanie porúch. Návrh zavedenia 7-dňového pracovného cyklu a jeho väzby na Centrálnu ohlasovňu porúch.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Návrh modernizace elektrické motorové jednotky řady 460. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jaroslav Štourač; Školiteľ: Tomáš Ignačák

Modernizácia elektrickej motorovej jednotky radu 460 jednosmernými sériovými trakčnými motormi a trakčnými motormi s cudzím budením.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Model komunikačného systému - technické riešenie. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Šovčík; Školiteľ: Martin Vaculík

Technické riešenie modelu komunikačného systému. Analógová časť spojovacieho systému. Digitálna časť spojovacieho systému.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

Termoanalýza obvodov osadených SMD. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marcel Škoda; Školiteľ: Peter Ponický

Analýza tepelného režimu dosky plošného spoja osadeného súčiastkami SMD využitím infračervenej rádiometrie a spracovania obrazu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Prístroj pre bezkontaktné meranie teploty. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Škoda; Školiteľ: Rudolf Žila

Fotodetekčná metóda pre bezkontaktné meranie teploty. Návrh optoelektronického prevodníka. Obvody pre spracovanie snímaných signálov. Ukladanie signálov do dátového súboru.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Experimentálne vyšetrovanie interferencie módov v telekomunikačných vláknach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Roman Stránsky; Školiteľ: Ivan Turek

Vyšetrovanie interferencie módov vo viacerých telekomunikačných optických vláknach. Overenie reprodukovateľnosti získaných priebehov interferencie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Prispôsobenie elketronického stavadla pre legislatívu ŽSR. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Roman Slovák; Školiteľ: Vojtech Šoltýs

Legislatívne postupy pri zavádzaní a preberaní nových výrobkov a zariadení do prevádzok ŽSR. Porovnanie Technických noriem železníc TNŽ 34 2620 a TNŽ 34 2630 s funkčnými podmienkami pre elektronické stavadlá rakúskych železníc a svetelné návestidlá ŽSR so svetelnými návestidlami v Rakúsku.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Diagnostika elektronických systémov použitím obrazovej analýzy. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Slavomír Slanina; Školiteľ: Miroslav Hrianka

Laboratórna analýza termovízneho obrazu. Tepelné zmeny na chladiacich zariadeniach polovodičových súčiastok.Popis tepelných polí na povrchu chladiaceho zariadenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

31hlasov

Systém elektronické protipožární služby s využitím přenosu informace elektronické protipožární signalizace prostřeníctvím televizních kabelových rozvodů. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Sikora; Školiteľ: Milan Trunkvalter

Systémy elektronickej protipožiarnej signalizácie. Teória televíznych káblových rozvodov. Komponenty elektronickej protipožiarnej signalizácie. Prenos dát po káblových rozvodoch.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Syntéza bezpečného logického systému realizovaného na báze logických členov s asymetrickým prejavom porúch. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Sidorjak; Školiteľ: Karol Rástočný

Syntéza bezpečného kombinačného a sekvenčného logického obvodu na báze logických členov s asymetrickým prejavom porúch.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Návrh pohonu so synchrónnym motorom a predpísanou dynamikou. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Slavomír Seman; Školiteľ: Ján Vittek

Experimentálne výsledky použitia novej metódy riadenia rýchlosti synchrónneho motora riadeného bez snímača otáčok na rotore.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Návrh pohonu s asynchrónnym motorom a predpísanou dynamikou. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ondrej Sakala; Školiteľ: Ján Vittek

Nová metóda riadenia uhlovej rýchlosti elektrického pohonu s asynchrónnym motorom bez snímača rýchlosti na hriadeli motora, pre meranie statorových strát.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Program pro abstraktní syntézu konečných automatů. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Aleš Rollinger; Školiteľ: Július Rapko

Ginsburgova, Aizermanova a Gluškovova metóda syntézy. Program pre abstraktnú syntézu konečných automatov pomocou Gluškovovej metódy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

31hlasov

Programovatelné automaty pro zabezpečení dopraven železničních tratí. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Pavel Roháček; Školiteľ: Vojtech Šoltýs

Použitie programovateľných logických automatov v železničnej zabezpečovacej technike. Hardware, synchronizácia a porovnanie kanálov redudantných elektronických zabezpečovacích systémov. Návrh štruktúry softwarového databázového systému pre staničné zabezpečovacie zariadenie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Simulačný model spoľahlivosti váhovej logickej štruktúry. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Zoltán Rajko; Školiteľ: Juraj Spalek

Analýza váhových logických štruktúr. Spôsob zhotovenia Markovovského prechodového grafu a jeho programový model.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Využitie súčinového relé v železničnej zabezpečovacej technike. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ľuboš Prodaj; Školiteľ: Jiří Záhradník

Konštrukčné zloženie súčinového relé. Meranie základných elektrických parametrov relé. Využitie súčinového relé v železničnej zabepečovacej technike.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Využitie fuzzy-logiky pri optimalizácii rozdeľovania jalového výkonu v elektrických sieťach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Daniela Privrelová; Školiteľ: Milan Novák

Aplikácia fuzzy-prístupu pri optimalizácii rozdeľovania jalového výkonu v elektrických sieťach s cieľom minimalizácie činných strát.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa