sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Číslicová kompresia reči. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Štefan Petráň; Školiteľ: Ľudmila Muzikářová

Kompresia zvukových dát. Hodnotenie systémov DPCM a ADPCM. Program pre sledovanie kvality prenosu dát systémom ADPCM a DPCM v závislosti od vstupného signálu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

32hlasov

Simulácia zaťaženia pre primárnu skupinu PCM (308+D). (1997 | pridané 10. júna 2005)

Stanislav Peniaško; Školiteľ: V. Končelík

Algoritmus simulácie zaťaženia primárnej skupiny podľa zvolených parametrov. Návrh hardwarovej realizácie na základe jednočipového mikroprocesora 8031. Software na riešenie simulácie zaťaženia PCM 30. Komunikácia systém - užívateľ pomocou periférnych zariadení klávesnice a LCD displeja.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Programovacie jazyky ASN.1 a MSC. (1997 | pridané 10. júna 2005)

František Pavlík; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Popis jazykov ASN.1. a MSC. Operátory a dátové typy. Základné prvky a formálna sémantika jazyka. Použitie jazykov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Syntéza optických filtrov. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Juraj Paulen; Školiteľ: Eduard Grolmus

Koherentný optický filter kaskádnej štruktúry s oneskorovacím vedením. Programové riešenie. Návrh optického equalizera pre erbiom dopovaný optický vláknový zosilňovač.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Informačná stránka do www servera Internet. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Parišev; Školiteľ: Ladislav Schwartz

Tvorba www stránok pre server Internetu. Popis základných symbolov html. Používanie CGI-skriptov. Programovací jazyk pre www JAVA. Inštalácia www stránok na server.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Návrh akumulátorového rušňa pre detskú železnicu v Košiciach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Norbert Pánis; Školiteľ: R. Tabaček

Návrh dvojnápravového akumulátorového rušňa s impulzným meničom, IGBT tranzistormi, s jednosmerným motorom a rekuperačnou brzdou.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Úprava ovládania riadiaceho systému sterilizátora ASTER. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Pagáč; Školiteľ: Stanislav Zelienka

Úprava riadiaceho systému automatického horúcovzdušného sterilizátora ASTER 30 s režimom sušenia. Algoritmy pre zadávanie predvolieb teploty a času ohrevu. Uloženie týchto algoritmov do pamäti EPROM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Rozbor možností lokalizácie podzemných objektov. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Branislav Ovšonka; Školiteľ: Martin Vaculík

Aktívny elektrický obvod na vyslanie identifikačného čísla lokalizovaného objektu do mobilného zariadenia pri lokalizácii podzemných objektov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Zabezpečovací procedury pro ISDN službu přenosu rámců v DSS 1. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Pavel Oleownik; Školiteľ: Karol Blunár

Zabezpečovacie procedury služieb prenosu rámcov v ISDN z hľadiska spojovej vrstvy signalizačného systému DSS 1.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Automatické meracie pracovisko. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Július Naštický; Školiteľ: Martin Vaculík

Mikroprocesorovo riadené meracie pracovisko na testovanie markerov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

19hlasov

Adaptívny neuro-fuzzy inferenčný systém /ANFIS/ a jeho použitie. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Monika Molnárová; Školiteľ: Juraj Spalek

Základy fuzzy logiky. Postup pri návrhu inferenčného systému FIS. Opis procedúr učenia. Návrh ANFIS zostavený vo Fuzzy Logic Toolbox v prostredí Matlab.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Smery v spracovaní dát. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Attila Miklóš; Školiteľ: Jana Trgiňová

Súbor protokolov TCP/IP ako základný stavebný prvok siete INTERNET. Popis špecifického systému vytvoreného pre potreby Slovenských Energeticých závodov a jeho protokolové zabezpečenie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Planárny elektromagnetický akčný člen. (Analýza a návrh fyzikálneho modelu). (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Miklášik; Školiteľ: Branislav Dobrucký

Návrh fyzikálneho modelu planárneho elektromagnetického akčného člena. Riadiaci program pre tento aktuátor.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Regulácia asynchrónneho trakčného pohonu rýchlovýťahu (maximálna rýchlosť kabíny do 2m/s). (1997 | pridané 10. júna 2005)

Juraj Makarovič; Školiteľ: Stanislav Kučera

Spôsoby regulácie výťahu. Priame momentové riadenie. Aplikácia priameho momentového riadenia na pohon výťahu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Maskovanie reči v rádiovej prevádzke. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Máximo Lugo sanchéz; Školiteľ: Pavol Kyselica

Utajenie reči v rádiovej prevádke s dôrazom na analógové metódy. Demonštračná vzorka utajovača hovorov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

41hlasov

Systém pro počítačový návrh antén a anténních soustav. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jindřich Liszka; Školiteľ: Ján Dúha

Antény a anténne sústavy. Návrh antén YAGI s korekciou rozmerov prvkov. Modelovanie smerových charakteristík antén a anténnych sústav. Program na návrh antén a anténnych sústav.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Riadenie dopravy na vedľajších železničných tratiach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Štefan Lisoň; Školiteľ: V. Šoltýs

Možnosti diaľkového ovládania dopravy na vedľajších železničných tratiach.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Prenos signálu na digitálnych prenosových systémoch HDSL a ADSL. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jana Lipšerová; Školiteľ: Milan Trunkvalter

Digitálne účastnícke linky ADSL a HDSL. Prenos signálu na HDSL a ADSL.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Vlastnosti zvukového poľa. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Miloš Kvinta; Školiteľ: Július Rožai

Vlatnosti zvukového poľa v uzavretých priestoroch. Hodnotenie akustickej kvality. Experimentálne merania v konkrétnom uzavretom priestore. Doba dozvuku, difúznosť, vlastné kmity.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Frekvenčný syntezátor. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marián Kvas; Školiteľ: Marián Félix

Implementácia digitálneho signálového procesora do slučky fázového závesu ako riadiaceho člena pre vytváranie jednosmerného ladiaceho napätia napätím riadeného oscilátora.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa