sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Systémový rozbor DVB. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Richard Kubala; Školiteľ: Rudolf Volner

Systémy digitálneho televízneho vysielania DVB. Všeobecný popis DVB systémov. Návrh optimálneho riešenia pozemského systému - DVB-T.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

36hlasov

Niektoré aspekty využitia akustooptickej jednotky pri prenose informácií. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jarmila Krajcová; Školiteľ: Miloslav Neveselý

Akustooptická Braggova bunka. Zariadenia pracujúce na princípoch interakcie svetlo - zvuk.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

ISDN - služba prenosu a spojovania rámcov. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Igor Košian; Školiteľ: Karol Blunár

Popis ISDN prenosovej služby. Definícia požadovaných vlastností pre podporu týchto služieb v ISDN. Podpora vrstvových služieb otvorených systémov prenosovou službou rámcov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Modelovanie rozvodu trakčného prúdu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Kopecký; Školiteľ: Gabriela Lanáková

Modelovanie rozvodu trakčného prúdu pre bežne používané typy napájania v jednosmernej elektrickej trakcii.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Rozpoznávanie obrazcov v obraze. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Roman Kohutovič; Školiteľ: Martin Brezňan

Rozpoznávanie obrazcov v obraze metódou dipólovej korelácie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Audiovizuální telekomunikace v ISDN. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Richard Kohut; Školiteľ: Karol Blunár

Štandardy pre rámcovú štruktúru audiovizuálnych signálov. Komunikačné protokoly. Spôsoby kódovania obrazu a zvuku pre audiovizuálnu komunikáciu. Systémové aspekty videotelefónu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Metodika merania a vyhodnotenia elektrických a magnetických vlastností koľajnice. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Stanislav Klimovský; Školiteľ: D. Donoval

Metodika merania elektrických a magnetických vlastností koľajnice. Návrh meraní v laboratórnych podmienkach. Návrh meraní v prevádzke. Program Quickfield.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Skúmanie a porovnanie obrazových transformácií. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Boris Karvaš; Školiteľ: Manfred G tze

Porovnanie obrazových transformácií ako Walsh transformácie, Diskrétnej cosínovej transformácie s novou Dihedral transformáciou pre štvorcové bloky. Porovnanie tvarovo adaptívnej cosínovej transformácie s Karhunen-Loeve transformáciou pre regióny ľubovoľného tvaru.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

Využitie fuzzy logiky v regulačných obvodoch. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Adrián Kaňa; Školiteľ: Peter Kucer

Návrh fuzzy regulátora pre synchrónny motor s permanentnými magnetmi. Popis regulátora. Návrh fuzzy regulátora otáčok pri zmene momentu zotrvačnosti.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Stanovenie účinnosti frekvenčne riadeného pohonu s asynchrónnym motorom. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marek Janšúr; Školiteľ: Bernard Bednárik

Určovanie stratového výkonu v meniči frekvencie s použitím simulačného modelu a katalógových hodnôt. Teória výpočtu strát pre jednotlivé prvky nachádzajúce sa v elektrickom pohone. Výpočet daných strát v silovom a ochrannom obvode. Realizácia frekvenčného meniča.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Vyšetrovanie elektrických parametrov indukčného stroja. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ladislav Janoušek; Školiteľ: Valéria Hrabovcová

Identifikácia elektrických parametrov asynchrónneho stroja počas jeho prevádzky. Dynamický model indukčného stroja. Vývoj modelu estimátora elektrických parametrov a výber vhodnej numerickej metódy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

22hlasov

Analýza a návrh spínaného zdroja na vf napájanie žiarivkových a výbojkových svietidiel. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ján Janoško; Školiteľ: Branislav Dobrucký

Analýza spínacieho zdroja pre napájanie žiarivkových a výbojkových svietidiel. Dynamický model vybraného spojenia. Program simulujúci správanie sa zdroja pri rôznych zmenách parametrov obvodu. Návrh spínacieho zdroja pre konkrétnu záťaž.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Optimalizácia prístupových sietí. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Róbert Jankovský; Školiteľ: Karol Blunár

Optimalizácia prístupových sietí. Algoritmy pre jednotlivé fázy optimalizácie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Hodnotenie kvality zvukového poľa v uzavretých priestoroch. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Vladimír. Hurtoš; Školiteľ: Július Rožai

Akustika uzavretých priestorov. Systémy ozvučovania. Návrh ozvučovacieho zariadenia pre konkrétny uzavretý priestor. Kvalita zvuku.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Model komunikačného systému - programové riešenie. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Imrich Horváth; Školiteľ: M. Vaculík

Programové riešenie modelu komunikačného systému.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

23hlasov

Analýza porúch elektronických systémov použitím analýzy obrazu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Martin Horniak; Školiteľ: Miroslav Hrianka

Analýza teplotných polí na chladiči s výkonovým tranzistorom.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

19hlasov

Návrh regulácie motorovej jednotky radu 845 so striedavým prenosom výkonu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Miroslav Holek; Školiteľ: F. Chaloupka

Návrh regulácie motorovej jednotky radu 845 so striedavým prenosom výkonu. Riadenie sústavy napäťový striedač - asynchrónny trakčný motor. Simulácia priameho momentového riadenia asynchrónneho motora.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

18hlasov

Laboratórna vzorka modemu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Andrej Hlaváč; Školiteľ: Ladislav Schwartz

Modem pre laboratórne merania s prenosovou rýchlosťou 600/75 BAUD spoužitím integrovaného obvodu TCM 3105 NL, pracujúceho podľa doporučenia V.23.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

32hlasov

Číslicová kompresia obrazových signálov. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Eduard Hertl; Školiteľ: Ľudmila Muzikářová

Kompresia digitalizovaného obrazu. Metódy kompresie. Program umožňujúci sledovať kvalitu a kompresný pomer obrazu v závislosti na druhu použitej transformácie a kvantizačnej matice.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Analýza a návrh jednorázovo napájaného maticového meniča pre trakčný pohon. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Rastislav Havrila; Školiteľ: Branislav Dobrucký

Návrh a simulácia maticového meniča pre trakčný pohon.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa