sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Testovanie akosti povrchu asférických optických plôch. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Vítězslav Havránek; Školiteľ: Miroslav Hrianka

Vhodnosť optických metód pre meranie povrchov asférických šošoviek.Návrh testovacieho zariadenia. Programy pre počítačové spracovanie obrazu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Řízení provozu telekomunikační sítě. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Daniel Hájek; Školiteľ: Izabela Krbiľová

Riadenie telekomunikačnej siete. Návrh rozhrania medzi vybranými riadenými objektami a telekomunikačnou riadiacou sieťou. Návrh informačného systému so štruktúrou klient-server pre riadiacu sie? TMM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

23hlasov

Protikorózna ochrana kovových úložných zariadení. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Miroslav Gutten; Školiteľ: Michal Pokorný

Súbor ochranných protikoróznych opatrení na obmedzenie nepriaznivých vplyvov elektrochemickej korózie, ktorá je zdrojom porúch kovových úložných zariadení.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov

Rádiová LAN. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Martin Gombarský; Školiteľ: Rudolf Volner

Lokálne siete v budovách s využitím rádiových vĺn ako prenosové médium. Demonštračný program v prostredí Borland C++ ver. 3.1 pre MS Windows s uvedeným komunikačným protokolom.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Analýza prevádzkových vlastností IN. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Radoslav Gališ; Školiteľ: Karol Blunár

Analýza prevádkových vlastností inteligentnej siete /IN/. Určenie prevádzkových vlastností IN.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

19hlasov

LON - Nová technológia v riadení. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Dušan Gáfrik; Školiteľ: Marián Jančuš

LONWORKS technológia v riadení. Aplikácia LONWORKS technológie na určité špecifické procesy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

19hlasov

Kryptovací algoritmus pre bezpečné komunikačné služby. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ján Fraňo; Školiteľ: Pavol Tomašov

Ochrana dát pred zneužitím počas ich spracovania v komunikačnom systéme. Šifrovacie algoritmy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Rádiokomunikačný systém katedry telekomunikácií. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Franek; Školiteľ: Rudolf Volner

Návrh rádiokomunikačného systému katedry telekomunikácií umožňujúci komunikáciu štyroch naraz prebiehajúcich hovorov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Hospodárne rozdelenie činného výkonu zdrojov v elektrizačnej sústave. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Mária Filová; Školiteľ: Juraj Altus

Optimálne rozloženie činného výkonu v elektrizačnej sústave so zameraním na minimalizáciu celkových činných strát. Stanovenie optimalizačnej úlohy na základoch lineárneho programovania s použitím Simplexovej metódy. Fuzzyfikácia problému.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Vplyv vybraných svetelných spotrebičov na elektrickú sieť. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Farkaš; Školiteľ: Michal Pokorný

Vplyv úsporných kontaktných žiaroviek na elektrickú sieť. Vlastnosti kontaktných žiariviek a porovnanie s klasickými zdrojmi. Nepriaznivé vplyvy kontaktných žiaroviek na elektrickú sieť. Riešenie zníženia nepriaznivých vplyvov kontaktných žiaroviek na sieť.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Model centralizovaného dohľadu prevádzky telekomunikačných zariadení v primárnej oblasti Nitra. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Rastislav Faith; Školiteľ: Jaromír Nečas

Riešenie centralizovaného dohľadu telekomunikačných zariadení. Riešenie pomocou systému DW 1005E firmy Lancier použité v primárnej oblasti Nitra.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

Program pre definované kódovanie vnútorných stavov automatu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Juraj Fábry; Školiteľ: Július Rapko

Program pre kódovanie vnútorných stavov automatov vypracovaný v jazyku TURBO PASCAL 6.0.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Možnosti použitia Fuzzy-logiky na riadenie procesov v energetike. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Sergej Esnault; Školiteľ: Milan Novák

Vytváranie Fuzzy modelu a jeho optimalizácia. Návrh modelu na riadenie pretekajúceho prúdu odporovou pecou za pomoci mikroprocesora a Fuzzy-logiky.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Riadenie modelu cestnej križovatky riadiacim systémom SLC-500. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Štefan Drexler; Školiteľ: K. Rástočný

Využitie modulárneho systému SLC-500 od firmy Allen-Bradley vo funkcii radiča cestnej križovatky. Pevný cyklus radenia bez následnej kontroly signálov. Model izolovanej križovatky po stráke konštrukčnej,hardwarovej a softwarovej.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

14hlasov

Rekonstrukce a rozšiřování existující účastnické sítě. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Jan Dreiseitl; Školiteľ: Vítězslav Vala

Moderné telekomunikačné služby a ich ponuka zákazníkom. Spôsoby rozširovania a výstavby nových prístupových sietí. Prístupová sieť umožňujúca služby ISDN.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Simulační model komutačního uzlu ATM. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Tomáš Drábek; Školiteľ: Izabela Krbiľova

Simulačný model rôznych štruktúr ATM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov

Vybrané riešenia obvodov pre riadkový optoelektrický snímač. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marián Donoval; Školiteľ: Juraj Pančík

Generátor riadiacich impulzov pre termovízny snímač na báze polozákaznického logického obvodu MACU 230.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Diagnostické pracoviště pro diagnostikování přejezdových zabezpečovacích zařízení. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Pavel Dohnal; Školiteľ: Vojtech Šoltýs

Diagnostické pracovište pre PZS AŽD 71 - bez závor. Diagnostický elektronický systém firmy AK signál, s.r.o., Brno, pod názvom Remote 96.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

GPS- Lokalizácia a zaznamenanie dráhy letu pomocou počítača. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Zdeněk Diviš; Školiteľ: Ivan Kubiňák

Spojenie prijímača družicovej navigácie GPS GARDIN 150 a osobného počítača na radiové určovanie polohy lietadla.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Interleaving a kombinované kódovaní. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Vlastimil Děcký; Školiteľ: Mária Franeková

Testovanie korekčných schopností kombinovaného systému pomocou simulačného programu. Testovanie funkčného vzťahu medzi vonkajším Reed-Solomonovym kóderom, vnútorným konvolučným kóderom a interleaverom.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

19hlasov
<< | < | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa