sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Pripojenie meracích prístrojov k počítaču pomocou sériového rozhrania RS 232C pre potreby merania v energetike. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Daniel Čurilla; Školiteľ: Branislav Čipčala

Návrh inteligentného komunikačného modulu riadeného mikropočítačom typu 80C31 s vonkajšou pamäťou programu pre multiplexovanie sériového rozhrania RS 232C.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Návrh akumulátorovej električky. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Cuninka; Školiteľ: Jiří Drábek

Návrh akumulátorového trakčného vozidla pre trať v Košiciach. Overenie riešenia simulačnými experimentami.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Analýza prevádzkových tokov vzdialených účastníckych jednotiek. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marián Cigánik; Školiteľ: Martin Vaculík

Optimalizácia rozloženia prevádzkového zaťaženia na RSU v rôznych lokalitách Žilinského TTO pripojených na PIGIT ústredňu ALCATEL 1000 S12 v Žiline.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Modulačné techniky pre digitálny prenos. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Monika Burzová; Školiteľ: M. Franeková

Číslicové modulácie. Algoritmy dvojstavových a viacstavových modulácií. Odolnosť číslicových modulácií voči chybám. Prenos signálu po bezdrôtovom vedení. Bitová chybovosť v závislosti od odstupu signál/šum.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Digitálny prijímač pre príjem TU signálu z družice. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Martin Brodňan; Školiteľ: Rudolf Volner

Príjem digitálneho signálu z družice. Prijímač pre príjem signálov MPEG pomocou družice.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Simulačná analýza siete na báze TKR. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Adrián Bridzik; Školiteľ: Rudolf Volner

Rozbor obslužnej siete pri použití riešenia v súčinovom tvare a na princípe operačnej analýzy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Elektronické zhromažďovanie údajov o volaní účastnického telefónneho prístroja. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Bolech; Školiteľ: Jozef Čuntala

Zariadenie na zaznamenávanie vytočeného čísla, času a dátumu s možnosťou uloženia do pamäti ako elektronické zariadenie pre zhromažďovanie údajov o volaní účastnického telefónneho prístroja.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

22hlasov

Simulačný model GTO tyristora. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Mariana Beňová; Školiteľ: Pavol Špánik

Návrh modelu GTO tyristora. Spínacie charakteristiky GTO tyristora v prostredí Spice 6.1.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Simulácia napájania elektrických dráh. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Vladimír Beňo; Školiteľ: Alena Otčenášová

Simulácia napájania jednosmerných elektrických dráh vychádzajúca zo simulácie jazdy vlaku. Metódy výpočtu prúdov napájačov a úbytkov napätí v trakčnom vedení. Výsledky simulácie zadaného úseku.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Satelitná optická komunikácia. (1997 | pridané 10. júna 2005)

marian Belák; Školiteľ: Rudolf Volner

Satelitná optická komunikácia uskutočňovaná pomocou laserového lúča. Modulácie. Chybovosť prenosovej cesty. Prenosová kapacita kanála. Rýchlosť prenosu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Rezonančné meniče ZVS. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Rudolf Bátora; Školiteľ: Pavol Špánik

Rozdelenie a funkcia impulzných meničov spínaných v nule napätia. Analýza vlastností konkrétneho typu meniča a jeho návrh a realizácia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Ochrana telekomunikačných zariadení pred prepätím a nadprúdom. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Igor Bátor; Školiteľ: Milan Trunkvalter

Ochrana telekomunikačných zariadení pred prepätím a nadprúdom tvorbou ochranných zón. Umiestnenie a prepájanie ochranných zón.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Riešenie pomocných pohonov trolejbusov s asynchrónnym motorom. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ľubomír Barto; Školiteľ: R. Tabaček

Stav pomocných pohonov na trolejbusoch Škoda 14 Tr. a 15 Tr. Návrh ich modernizácie. Náhrada kontaktných spínačov bezkontaktnými v obvode vykurovania. Návrh meniča pre nabíjanie akumulátora.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

18hlasov

Optoelektronický interaktívny prenosový systém TV. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Zdeno Žilka; Školiteľ: Rudolf Volner

Možnosti prenosu interaktívnych signálov cez optoelektronický systém. Analýza súčasných systémov a ich parametrov. Analýza rôznych typov signálov. Návrh systémového riešenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Návrh riadiaceho systému riadeného usmerňovača na báze mikroprocesora 552. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Igor Žbirka; Školiteľ: Pavol Špánik

Návrh riadiaceho systému riadeného usmerňovača na báze mikroprocesora 80C552.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Detekcia hĺbky bodov povrchu obrazu zo stereosnímkov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marian Zubák; Školiteľ: Martin Brezňan

Číslicové spracovanie obrazu zamerané na rozpoznávanie trojrozmernej hĺbky v stereopároch obrazov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

TRELLIS - kódová modulácia (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Vyletel; Školiteľ: Mária Franeková

Kódovanie modulácií TCM s použitím kanálu s frekvenčne omedzeným spektrom.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

23hlasov

Měření účastníckych přípojek v ústředne S12. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jaroslav Volek; Školiteľ: Martin Vaculík

Meranie účastníckych prípojok digitálneho spojovacieho systému ALCCATEL 1000S12. Typy účastníckych prípojok v prístupovej sieti. Meranie prípojok ISDN. Meranie chybovosti a testy ISDN prípojky pomocou testeru.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

10hlasov

Implementácia ISDN-BA v podmienkach ST š.p. -PO Trenčín. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jaroslav Višňovský; Školiteľ: Igor Pavle

Problémy nasadenia ISDN BA. Popis zariadení s projektu ISTE97. Testy ISDN PC kariet.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Prijímací a vysielací konvertor ku rádiostanici pre prenos dát. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Pavol Turanec; Školiteľ: Branislav Krša

Návrh prijímacieho a vysielacieho konvertora rádistanice zabezpečujúceho výber pri delení frekvenčného pásma 150, 330 alebo 430 MHz. Vypracovanie podkladov pre program riadiaceho mikroprocesora.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov
<< | < | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa