sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Návrh riadiaceho systému pre umývaciu linku nákladných automobilov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marek Tomko; Školiteľ: Jozef Tomaščík

Hardware pre riadiaci systém pre umývaciu linku nákladných automobilov. Návrh aplikačného software. Poruchové stavy systému. Komunikácia s riadiacim pracoviskom operátora.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov

Uplatnenie TQM v podmienkach vybraného podniku. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jaroslav Tomáš; Školiteľ: Ján Štefánik

Teoretické východiská pri uplatnení TQM v podmienkach výrobného podniku. Implementácia systému riadenia kvality. Metodický postup zavádzania TQM do praktickej realizácie v podnikovej praxi.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Príprava laboratórnych cvičení e elektrických prístrojov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Roman Tabaček; Školiteľ: Pavol Rafajdus

Návrh laboratórnych cvičení z Elektrických prístrojov s kratkou teoretickou časťou konkrétneho elektrického prístroja. Popis merania daného prístroja a porovnanie teoretických predpokladov s praktickými meraniami.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov

Bezpečný odpojovač riadený mikropočítačom. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Martin Šuták; Školiteľ: Václav Končelík

Návrh bezpečného odpojovača drenáže s využitím jednočipového mikroradiča 8031.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Návrh siete INTRANET pre potreby katedry. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Karol Šurina; Školiteľ: Emília Bubeníková

Princípy a činnosť siete Intranet. Návrh riešenia činnosti siete Intranet pre katedru Informačných a zabezpečovacích systémov na fakulte Elektrotechniky ŽU.Dynamické a interaktívne vyhľadávanie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Dimenzovanie prevádzky v PO Bratislava. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Vladimír Šunderlík; Školiteľ: Darina Pufflerová

Návrh optimálneho dimenzovania zväzkov z prevádzkových zaťažení na zväzkoch telefónnej siete.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Multištandardný zvukový procesor MSP 3400/3410 ITT a jeho využitie v televíznych a satelitných prijímačoch. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Števánka; Školiteľ: Marian Surový

Spracovanie zvukového doprovodu v novej generácií televíznych prijímačov. Rozbor metód spracovania zvuku. Teoretický popis a praktické použitie procesora MSP 3410D.Návrh funkčného zvukového modulu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Návrh zariadenia na kontrolu chromatickej disperzie optických vlákien. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Branislav Škvarka; Školiteľ: Ivan Turek

Návrh zariadenia pre meranie chromatickej disperzie optických vlákien. Podmienky stability pre registráciu interferencie. Metóda pre vyhodnotenie disperzie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov

Zdroj harmonického signálu riadený mikropočítačom. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marián Száraz; Školiteľ: Václav Končelík

Návrh zdroja harmonických signálov riadeného mikropočítačom. Návrh schém zariadenia a popis programového vybavenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Riešenie prenosovej siete v primárnej oblasti Bratislava. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miroslav Sýkora; Školiteľ: Rudolf Hanúsek

Riešenie prenosovej siete SDH po optických vláknach v primárnej oblasti Bratislava do roku 2000. Základné princípy SDH. Popis zariadení SDH používaných v primárnej sieti Bratislava.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Analýza vybraných stavov paralelného koľajového obvodu v prostredí MATLAB. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Svetlík; Školiteľ: Aleš Janota

Analýza priamych paralelných koľajových obvodov vo voľnom, havarijnom, LVZ stave. Analýza jednovýhybkových, rozvetvených, paralelných koľajových obvodov vo voľnom stave v prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

18hlasov

Smerovanie v telekomunikačných sieťach. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miroslav Solík; Školiteľ: Karol Blunár

Vlastnosti smerovacích metód vyjadrené matematickými vzťahmi. Popis 4-roch signalizačných správ vhodných na štandardizovanie. Smerovanie v telekomunikačných sieťach.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Návrh striedavého prenosu výkonu pre rekonštrukciu motorových vozňov radu 842 a 857. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Martin Slovák; Školiteľ: Rastislav Tabaček

Návrh rekonštrukcie motorových jednotiek rady 842 a 851. Návrh výkonovej časti a pomocných pohonov. Výpočet trakčných charakteristík, tachogramy a hodogramy.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Prenos videa v reálnom čase po rôznych sieťach. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Igor Sližik; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Štandardy prenosu videa prostredníctvom rôznych typov sietí. Programové prostriedky na realizáciu videokonferencie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov

Modelovanie prepojovacieho uzla ATM siete. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Martin Sedláček; Školiteľ: M. Galko

Modelovanie spojovacieho uzla ATM. Štruktúry, funkcie a prvky spojovacieho poľa. Matematický model obsluhy. Štatistické vyhodnotenie. Popis chovania systémov pri zmene niektorých parametrov. Možnosti začlenenia informačných systémov do ATM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

12hlasov

Www stránka ISDN ako CBT kurz. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Alan Sabo; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Výukový program ISDN vo forme www stránok. Grafika, zvukové sekvencie, videosekvencie a animácie.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Rádiostanica pre prenos dát v rádiovej sieti. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Roštek; Školiteľ: B. Kiša

Návrh obvodového zapojenia rádiostanice rádiomodemu. Analýza medzinárodných doporučení pre rádiové dátové zariadenia podľa normy ETS 300 113.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Programovateľný generátor funkcií signálu na PC/AT. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Roško; Školiteľ: Jančuš

Návrh generátora periodického signálu vo forme externého modulu pripájaného k osobnému počítaču cez paralelný port.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

12hlasov

Teória prevádzkového zaťaženia pre B-ISDN. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ladislav Rigo; Školiteľ: Karol Blunár

Popis metód dimenzovania telekomunikačných sietí. Základné poznatky o B-ISDN.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Riadenie návestidla riadiacim systémom SLC 500. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Roman Račák; Školiteľ: Karol Rástočný

Základné požiadavky na výstupný obvod riadenia návestidla. Rozdiely oproti používaným systémom vyplývajúce z použitia bezkontaktných prvkov a riadiacich počítačov. Realizácia výstupného obvodu. Návrh riadiaceho programu. Posúdenie odolnosti voči poruche výstupného obvodu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

20hlasov
<< | < | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa