sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Inteligentný senzor bezpečnostného systému. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Roman Prachar; Školiteľ: Juraj Spalek

Princípy technológie LonWorks. Vlastnosti komunikačného protokolu LonTalk. Nástroje pre tvorbu Lon sietí a neurónový čip. Pripojenie snezora na Lon siete. Popis systému centrálneho napájania.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Družicový komunikačný systém. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Popelka; Školiteľ: Rudolf Volner

Prenos interaktívnych širokopásmových služieb prostredníctvom družíc. Návrh družicového komunikačného systému pre interaktívnu prevádzku.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Automatizácia trakčných a energetických výpočtov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Slavomír Petrulák; Školiteľ: Jiří Drábek

Úprava programu "Simulácia jazdy vlaku SJV" pre simuláciu hnacích vozidiel systému 25 kV, Hz. Porovnanie výsledkov simulácií s meraním na hnacích vozidlách.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

Súčasný stav a perspektívy ďalšieho vývinu sietí pre prenos dát v podmienkach ST. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Aneta Peťková; Školiteľ: Dušan Trstenský

Popis nových kategórií služieb pre širokopásmové služby. Zavádzanie služby FRAME RELAY z ekonomického hľadiska zákazníka.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Rádiová LAN. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Radovan Pauček; Školiteľ: Rudolf Volner

Konštrukcia lokálnych sietí, ktoré ako prenosové médium používajú voľné prostredie a spojenie, zabezpečené pomocou rádiových vĺn. Návrh rádiovej siete na prepojenie všetkých budov Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Koncový rozbočovač TV signálu. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Andrej Novák; Školiteľ: R. Krupár

Návrh koncového rozbočovača TV signálu do 16-tich smerov s využitím viazaného pásikového vedenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Www stránka Alcatel 1000 S12 ako CBT kurz. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Mozolík; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Popis základných vlastností digitálneho spojovacieho systému Alcatel 1000 s 12. Popis poskytovaných služieb. Technické a programové vybavenie a činnosti spracované vo forme www stránok.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Moderní detektory hrán v obraze I. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Zsolt Molnár; Školiteľ: Martin Brezňan

Číslicové spracovanie obrazu zamerané na detekciu hrán v obraze pomocou moderných metód.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Štatistické spracovanie náhodného procesu počítačom. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miroslav Mojžiš; Školiteľ: Mária Franeková

Štatistická analýza náhodných procesov počítačom. Analýza štatistických procesov v prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Model automatického bloku. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Norbert Mintál; Školiteľ: Karol Rástočný

Vytvorenie hardware a software modelu obojstranného trojznakového autobloku na ovládanie svietenia návestných znakov v traťovom bode na základe stavov úsekov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov

Návrh zkušebny ochran elektrických lokomotiv. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jaromír Minařík; Školiteľ: Milan Pospíšil

Skúšobne ochrán elektrických lokomotív. Popis jednotlivých typov ochrán. Nastavenie ochrán v prevádzke. Návrh modernizácie pracoviska skúšobne a návrh testovacieho zariadenia ochrán.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

Informačný systém pre združenie ZOMO. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marian Mikula; Školiteľ: P. Nagy

Návrh informačného systému pre združenie ZOMO Yourdanovou metódou s využitím programov CASE a FrontPage 98. Ekonomický rozbor a návrh www stránky.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Spracovanie audiosignálu. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ivan Mikla; Školiteľ: Július Róžai

Vlastnosti audiosignálu. Zvuková réžia a jej zámery.Jednotlivé druhy spracovania audiosignálu. Vybrané časti režírovacieho zariadenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

32hlasov

Frekvenčná závislosť prevodového pomeru prístrojových transformátorov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Mikuláš Mérey; Školiteľ: Alena Otčenášová

Meranie a výpočet presnosti prenosu vyšších harmonických napätia cez napäťové prístrojové transformátory.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Mobilné pracovisko pre meranie merného odporu pôdy. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Mariňák; Školiteľ: Dušan Donoval

Prehľad o meracích metódach používaných pri meraní merného odporu pôdy a ich vzájomné porovnanie. Návrh prístrojového vybavenia pre mobilné pracovisko a spracovanie výsledkov meraní.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Návrh rádiostanice pre dátovú komunikáciu. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Daniel Madleňák; Školiteľ: Roman Pšanecký

Návrh rádiostanice pre dátovú komunikáciu. Štruktúra rádiotelemetrických sietí. Rozbor základných požiadaviek na rádiostanicu. Popis základných fukčných celkov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

22hlasov

Vyšetrenie homogénnosti koncentrácie prímesí v špeciálnych vláknach. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Machaj; Školiteľ: Ivan Turek

Vyšetrovanie koncentrácie prímesí na rôznych vlnových dĺžkach. Princíp zosilnenia v kvantovom systéme. Meracie metódy a namerané hodnoty.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

13hlasov

Modelovanie ATM zdrojov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Liška; Školiteľ: Izabela Krbiľová

Modelovanie zdroja ATM buniek na vytvorenie vstupného toku pre komutačný uzol ATM. Program na generovanie a grafické znázornenie toku ATM buniek.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Ultrazvukový lokátor vzdialeností s prepojením na PC. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Martin Liker; Školiteľ: Vladimír Kožehuba

Použitie ultrazvukových vĺn na meranie vzdialeností lokátorom, ktorý pracuje ako periférna jednotka osobného počítača.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

16hlasov

Telemetrický systém monitorovania zemného prúdového poľa s rádiovým prenosom dát. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Anton Kubiš; Školiteľ: Vladimír Kožehuba

Využitie rádiového prenosu dát pri meraní zemného prúdového poľa na rozsiahlom území. Návrh prenosového reťazca a rozbor priepustnosti. Návrh riešenia pri meraní v reálnom čase.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov
<< | < | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa