sme.sk
 

Rádiolektronika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Rádiolektronika

Rádiolektronika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov III. generácie (2006 | pridané 13. mája 2009)

Ing. Vladimír Čačko; Školiteľ: Ing. Ján Labun

Diplomová práca ponúka prehľad navigačných systémov používaných v doprave. Hlavným cieľom týchto navigačných systémov je poskytovať vodičovi informácie o aktuálnej polohe a navigovať ho optimálnym spôsobom k cieľu. K tomu slúžia hlasové informácie, prípadne mapa na displeji, kde je zobrazená poloha vozidla a naznačená trasa.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Conception of Connection of Embedded Processor to Arithmetic Coprocessor in SOPC Altera (2002 | pridané 29. septembra 2007)

Martin Simka; Školiteľ: Doc. Ing. Milos Drutarovsky, PhD

It is widely recognized that security issues will play a crucial role in future computer and communication systems. A central tool for achieving system security are cryptographic algorithms. For performance as well as for physical security reasons it is often required to realize cryptographic algorithms in hardware.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie simulačného modelu realizujúceho určovania polohy v mobilných ad hoc bezdrôtových sieťach (2007 | pridané 14. júna 2007)

Tomáš Benč; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Táto diplomová práca popisuje metódy pre vyhľadávanie polohy uzlov v ad hoc sieťach. Súčasťou diplomovej práce je realizácia simulačného modelu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa