diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

Výroba a rozvod elektrickej energie

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Výroba a rozvod elektrickej energie

Výroba a rozvod elektrickej energie

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Prípojnicové vedenie (2009 | pridané 19. mája 2009)

Martin Očkaj; Školiteľ: Ing. Matej Kučera

Práca analyzuje vlastnosti XLPE káblového vedenia s viacerými vodičmi na fázu, mechanizmy vzniku strát v kábli a ich rozloženie medzi jednotlivé vodiče vedenia. Na modelovanie vedenia je použitá metóda konečných prvkov (MKP). Vlastnosti káblového vedenia sú následne porovnané s prípojnicovým systémom DURESCA v konkrétnej aplikácii – na vyvedení výkonu z generátorov v Paroplynovom cykle Levice.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra elektroenergetiky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výroba vodíka elektrolýzou vody pomocou slnečnej energie (2006 | pridané 23. augusta 2006)

Tomáš Brestovič; Školiteľ: RNDr. Alexandra Klenovčanová, PhD.

Táto diplomová práca pojednáva o vlastnostiach vodíka, o jeho výrobe, využití a porovnaní so zemným plynom pri jeho spaľovaní. Podrobnejšie opisuje rôzne typy priemyselných elektrolyzérov s popisom ich funkcie a parametrov. Celková výroba sa orientuje na použitie alternatívnej energie vyrobenej z fotovoltických článkov (FVČ), určenie charakteristík elektrolyzéra Staxx7 a FVČ z amorfného kremíka.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh modelu palivového článku (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo. Práca v prvej časti rozoberá fyzikálny princíp práce palivového článku a prehľad technologických riešení jednotlivých typov palivových článkov. Ďalej porovnávame vlastnosti palivových článkov s alternatívnymi zdrojmi energie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa