sme.sk
 

Umelá inteligencia

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Umelá inteligencia

Umelá inteligencia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) (2013 | pridané 7. septembra 2013)

Jozef Čorba; Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie. Cieľom je vytvorenie učiaceho sa systému založeného na báze inteligentných technológií ako sú metódy integrácie znalostí. Záujmom je inkrementálne učenie vybraných gest človeka.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

APLIKÁCIA NEURÓNOVÝCH SIETÍ PRI PROGNÓZOVANÍ VYBRANÝCH AKCIÍ (2013 | pridané 15. júla 2013)

Ľubomír Kužela; Školiteľ: Ing. Renata Janošcová, PhD.

Témou diplomovej práce je prognóza vývoja cien akcií použitím neurónových sietí. Demonštrovali sme použiteľnosť neurónových sietí pri analýze akciového trhu a najmä pri generovaní obchodných signálov. Práca popisuje rôzne analytické a štatistické metódy používané pri analýzach v investičnom rozhodovaní.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Modelovanie a použitie kontextu vo vyhľadávaní informácií (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marián Svetík; Školiteľ: Mgr. Viktor Zigo, PhD.

Vyhľadávanie informácií predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie informačných technológií. Väčšina aplikácií v danej oblasti je prispôsobená na určitú doménu alebo nezohľadňuje kontext hľadaných dát. Výsledky pre daný dotaz sú príliš všeobecné a nevystihujú kontext, v ktorom užívateľ chce vyhľadávať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

7hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa