diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Drevárske vedy

Drevárske vedy

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Drevárske vedy

Drevárske vedy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv hrúbky materiálu na priebeh horenia (2000 | pridané 20. februára 2008)

Marek Kolarčík; Školiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSC

Cieľom práce je komplexne posúdiť účinok hrúbky skúšobnej vzorky a doby tepelného namáhania na dané hodnotiace kritéria (úbytok na hmotnosti, hrúbka zuhoľnatenej vrstvy), ako aj vzájomnou interakciou týchto faktorov na tieto kritéria. Cieľ ďalej predpokladá vytvoriť štatistické a matematické závislosti medzi sledovanými faktormi a hodnotiacimi kritériami.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | TECHNICKÉ VEDY » Drevárske vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa