diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

Automatizácia a riadenie

Portál obsahuje 124 diplomových prác z odboru Automatizácia a riadenie

Automatizácia a riadenie

Riadenie procesov (1)

...

Ostatné príbuzné odbory (1)

...
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Akustické emisie v procese hydroabrazívneho delenia materiálov. (2010 | pridané 22. marca 2011)

Ivan Lazár; Školiteľ: doc., Ing. Sergej Hloch, PhD.

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou akustických emisií pri hydroabrazívnom delení. V úvode prináša teoretické poznatky o danej technológii a analýzu súčasného stavu výskumných prác týkajúcich sa tejto témy. V ďalších častiach popisuje vykonané experimenty, pri ktorých boli sledované prejavy akustickej emisie pri zmene rezných podmienok.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta výrobných technológii Prešov » Katedra manažmentu výroby | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov

Realizácia informačnej úrovne riadenia modelu regálového zakladača (2009 | pridané 18. septembra 2009)

Ing. Ivan Šuster; Školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.

Táto diplomová práca je realizáciou Informačnej úrovne systému riadenia technologického modelu regálového zakladača. Poukazuje na spôsoby a prostriedky komunikácie medzi technologickou a informačnou úrovňou modelu. Väzba na tieto úrovne je vytvorená pomocou programového balíčka aplikácií Rockwell Software od spoločnosti Rockwell Automation.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Riadenie procesov

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Automatizované pracovisko snímačov polohy s mikropočítačom (2008 | pridané 24. januára 2008)

Marek Ralbovsky; Školiteľ: Doc. Ján Šturcel

V práci popisujem teoreticke poznatky o snímačoch polohy a popisujem ako vytvoriť automatizované meracie pracovisko s mikropočítačovou riadiacou jednotkou pre pedagogické účely na meranie statických a dynamických charakteristík snímačov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra automatizácie a regulácie | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácia štatistickej analýzy v riadení kvality v ELVIN, s.r.o. Rabča. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Roman Žulko; Školiteľ: Jaroslav Král

Aplikácia nástrojov a metód štatistickej analýzy pri riešení problému kvality v s.r.o. ELVIN.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

43hlasov

Lokálna počítačová sieť firmy OTF VVZ, s.r.o. Nižná. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Dušan Žuffa; Školiteľ: Vladimír Fedorák

Problematika počítačových sietí všeobecne. Počítačová sie? OTF VVZ, s.r.o. Nižná jej analýza a zhodnotenie. Návrh technického zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v OTF. Zlepšenie komunikácie na oddelení MTZ.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

49hlasov

Hodnotenie priepustnosti dátových spojov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Katarína. Žideková; Školiteľ: Ivan Hanuliak

Hodnotenie priepustnosti dátových spojov počítačovej siete Stredoslovenských energetických závodov, š.p. Žilina.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

32hlasov

Implementácia a program pre integráciu multimediálnych prvkov prenosu hlasu do čerpacieho stroja MPO 98 pre riadici systém čerpacej stanice TMS 20. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Juraj Žiak; Školiteľ: Ladislav Skýva

Koncept a vhodné rozhranie pre integráciu hovorového zariadenia prostredníctvom Intranet-Telefonie medzi čerpacími stojanmi a pokladňou

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra technickej kybernetiky KTK | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

39hlasov

Multimediálne konferencie - technické a programové prostriedky. (1999 | pridané 19. mája 2005)

ANDREA Zlehovcová; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Popis a porovnanie technológie a štandardov používaných pri multimediálnych konferenciách. Počítačové siete umožňujúce multimediálne konferencie. Programové a technické prostriedky zabezpečujúce multimediálne aplikácie.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov

Opakovač so selektívnou voľbou pre fónickú prevádzku v pásme CB (27 MHz). (1999 | pridané 19. mája 2005)

Ján Zahradník; Školiteľ: Juraj Miček

Projekt elektronickej konštrukcie pre zvýšenie komfortu fónickej prevádzky v občianskom pásme CB (27 MHz). Overenie funkčnosti opakovačov na prototype.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra technickej kybernetiky KTK | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

49hlasov

Intranet Fakulty riadenia a informatiky. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Michal Zábovský; Školiteľ: Karol Matiaško

Implementácia systému zasielania správ ako súčasti intranetu Fakulty riadenia a informatiky. Programové vybavenie pre tvorbu intranet aplikácií.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

45hlasov

Jednoduchý kompilátor pre Mealyho automat. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Igor Wiesenganger; Školiteľ: Miroslav Benedikovič

Popis programu jednoduchého kompilátora umožňujúceho preložiť zdrojový text popisujúci Mealyho automat a zobraziť jednoduchú grafickú interpreatáciu automatu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

46hlasov

Kompilátor objektového dotazovacieho jazyka. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Vladimír Vydra; Školiteľ: Karol Matiaško

Návrh kompilátora pre definovanie objektov VSQL prostredí s následnou transformáciou do klasického RDBS.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

33hlasov

Systém modelovania a tvorby dátových skladov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Ľuboš Vnuk; Školiteľ: Karol Matiaško

Definícia technológie OLAP a datových skladov. Popis používaných technológií. Projekt datového skladu pre podporu rozhodovania v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Dátová pumpa a používateľské rozhranie v MOLAP prostredí Speedware Media Professional. Algoritmus na prečisťovanie a kategorizáciu textových dát.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov

Ekonomicko-finančná analýza Pozemných stavieb, a.s. Považská Bystrica v období r. 1995-1998. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Anna Vančová; Školiteľ: Cyril Srnka

Hodnotenie finančnej situácie podniku Pozemné stavby a.s. Považská Bystrica pomocou objemových a pomerových ukazovateľov finančnej analýzy. Efektívne riadenie pohľadávok.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra makro a mikroekonomiky KMME | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

24hlasov

Dovozný obchodný prípad v podniku Molycar Čadca. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Urbánek; Školiteľ: Ladislava Bátoryová

Dovoz tovaru do SR. Odporúčania zamerané na skvalitnenie dovozu. Vnútorná situácia firmy Molycar Čadca. Postavenie firmy na trhu. Charakteristika dovozných operácií.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

27hlasov

Výkon správy podielového fondu v podmienkach aktuálnych investičných príležitostí na peňažnom trhu SR. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Radoslav Tulinský; Školiteľ: Jozefa Procházková

Analýza investičných príležitostí na peňažnom a kapitálovom trhu v Slovenskej republike. Návrh správy fiktívneho portfólia, zloženého z krátkodobých termínovaných vkladov.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra makro a mikroekonomiky KMME | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

33hlasov

Riešenie podpory oceňovania výpočtovou technikou. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Troják; Školiteľ: Štefan Kovalík

Software pre oceňovanie nehnuteľností, automobilov a strojných zariadení. Užívateľská príručka a popis programovacích nástrojov.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

34hlasov

Využitie mikroprocesora MSP 430 na meranie spotreby elektrickej energie. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Boris Timkanič; Školiteľ: Juraj Míček

Analýza súčasného stavu jednofázových výkonových meračov spotreby elektrickej energie.Popis mikroprocesora MSP 430 a jeho využitia pri meraní výkonu a spotreby elektrickej energie. Schéma pripojenia mikroprocesora v meracom obvode.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra technickej kybernetiky KTK | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

31hlasov

Návrh finančného plánu transformovanej spoločnosti. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Dušan Tereň; Školiteľ: Jozef Magyar

Návrh finančného plánu pre vybraný podnik metódou postupného zostavovania rozpočtov a aplikáciou kalkulačných postupov pre stanovenie nákladov a ceny produkcie.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

37hlasov

Generátor vstupných vlakov pre systém VIRTUOS. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Taraba; Školiteľ: Ľubomír Sadloň

Návrh a implementácia generátora vstupných vlakov pre systém VIRTUOS. Techniky a princípy pre generovanie vstupných vlakov s ohľadom na požiadavky technologických expertov pracujúcich na simulačnom modele.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

39hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa