diplomovka.sme.sk » Katalóg » LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied

Klinické odbory lekárskych vied

Portál obsahuje 5 diplomových prác z odboru Klinické odbory lekárskych vied

Klinické odbory lekárskych vied

Gynekológia a pôrodníctvo (1)

...

Zubné lekárstvo (2)

...

Psychiatria (1)

...

Vnútorné choroby (1)

...
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (2011 | pridané 21. júla 2011)

Lenka Pastýrová; Školiteľ: MUDr. Janka Jenčová, PhD.

PASTÝROVÁ, Lenka: Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (Diplomová práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgii. Školiteľka: MUDr. Janka Jenčová, PhD. Témou diplomovej práce je hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. Práca je rozdelená do dvoch častí teoretickej a empirickej.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Používanie psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy (2005 | pridané 8. augusta 2007)

Michal Turček; Školiteľ: doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.

V práci sa zaoberáme problematikou používania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Psychiatria

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Perioperačná stratifikácia kardiovaskulárneho a nekardiovaskulárneho rizika u pacientov s kolorektálnym karcinómom (2007 | pridané 31. mája 2007)

Miroslav Pernický; Školiteľ: Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Úvod: Úspech operačnej liečby kolorektálneho karcinómu závisí i na dobrej stratifikácii perioperačného rizika. Cieľ: Zhodnotiť perioperačné riziko u prežívajúcich / neprežívajúcich.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Vnútorné choroby

64hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Negatívne účinky hormonálnej substitučnej terapie (2006 | pridané 22. októbra 2006)

Petra Polievková; Školiteľ: Prof. MUDr. Pavel Šuška Csc.

Negatíva a pozitíva HRT

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Gynekológia a pôrodníctvo

71hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Intenzifikácia čeľustno-ortopedickej liečby redukovanými aktivátormi (2006 | pridané 23. mája 2006)

Andrej Thurzo; Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Bachratý, DrSc.

Práca poskytuje stručný prehľad princípov funkčnej terapie v súvise s kondylárnym rastom. Ponúka prehľad vývoja funkčných aparátov a ich súčasné modifikácie. Cieľom práce je posúdiť prínos modifikácii na základe kefalometrickej analýzy dvoch skupín pacientov s funkčnou terapiou.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

155hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa