sme.sk
 

Zubné lekárstvo

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Zubné lekárstvo

Zubné lekárstvo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (2011 | pridané 21. júla 2011)

Lenka Pastýrová; Školiteľ: MUDr. Janka Jenčová, PhD.

PASTÝROVÁ, Lenka: Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (Diplomová práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgii. Školiteľka: MUDr. Janka Jenčová, PhD. Témou diplomovej práce je hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. Práca je rozdelená do dvoch častí teoretickej a empirickej.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Intenzifikácia čeľustno-ortopedickej liečby redukovanými aktivátormi (2006 | pridané 23. mája 2006)

Andrej Thurzo; Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Bachratý, DrSc.

Práca poskytuje stručný prehľad princípov funkčnej terapie v súvise s kondylárnym rastom. Ponúka prehľad vývoja funkčných aparátov a ich súčasné modifikácie. Cieľom práce je posúdiť prínos modifikácii na základe kefalometrickej analýzy dvoch skupín pacientov s funkčnou terapiou.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

153hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa