Lesnícka fytológia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Lesnícka fytológia

Lesnícka fytológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales (2006 | pridané 21. novembra 2006)

Peter Glončák; Školiteľ: Ing. Karol Ujházy, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou a praktickým stanovením prirodzenosti drevinového zloženia na príklade ochranného pásma NPR Badínsky prales. Výsledkom sú podrobné tematické mapy drevinového zloženia a lesných typov, model rekonštruovaného drevinového zloženia a syntetické mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Prínosom práce sú najmä metodické poznatky využiteľné pre hodnotenie prirodzenosti lesov ako podpora rozhodovania pre aktívnu praktickú starostlivosť o lesné ekosystémy maloplošných chránených území.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra fytológie | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Lesnícka fytológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa