Pestovanie lesa

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Pestovanie lesa

Pestovanie lesa

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv substrátu a technológie pestovania na kvalitatívne a kvantitatívne parametre koreňových systémov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) (2007 | pridané 18. decembra 2007)

Benjamín Jarčuška; Školiteľ: Ing. Peter Jaloviar, PhD.

Diplomová práca analyzuje vplyv rozličných modifikovaných substrátov a technológie Lännen Plantek na rast koreňových systémov 1-ročných smrekových semenáčikov. Substrát pre voľnokorenné semenáčiky bol vytvorený zmesou rašeliny a kompostu. Doňho bol potom primiešaný bakteriálny prípravok Bactomix® (4 l/m2) a ílovitý minerál alginit (3 kg/m2). Čistý substrát slúžil ako kontrola.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra pestovania lesov | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Pestovanie lesa

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa