sme.sk
 

Klinická psychológia

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Klinická psychológia

Klinická psychológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Kvalitatívna analýza životného príbehu a kvality súčasného života u ľudí s diagnózou schizofrénie (2007 | pridané 16. augusta 2007)

Anna Paulovičová; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Diplomová práca sa venuje analýze životných príbehov a kvality života siedmich ľudí s diagnózou schizofrénie. Autorka si za cieľ práce stanovila spoznávanie spôsobu, akým si participanti štruktúrujú svoju realitu, ako hodnotia svoje životné skúsenosti v súvislosti so svojím ochorením a aké životné ciele participanti hodnotia ako určujúce kvalitu ich života.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Symbol domu v snoch, kresbách a projekciách schizofrenikov (2005 | pridané 27. mája 2007)

Gabriel Hrustič; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Účelom práce bolo pokúsiť sa sledovať obraz schizofrénie v symbolickom materiáli schizofrenických pacientov a nachádzať súvislosti medzi špecifikami tejto poruchy na úrovni osobnosti a špecifikami ich symbolickej produkcie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

48hlasov Dostupný celý text práce: RAR
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa