diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

Pedagogická poradenská a školská psychológia

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Pedagogická poradenská a školská psychológia

Pedagogická poradenská a školská psychológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od narkotík (2006 | pridané 15. decembra 2007)

Silvia Lorencovičová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

Osobnosť závislého človeka je pre mnohých veľkou neznámou, či osoba vhodná odsúdenia, čo ale často krát vyplýva práve z nedostatku informácií, resp. ich skreslením – predsudkami. Našou prácou sme sa snažili poukázať na zložitosť problematiky osobnosti závislého a zároveň tiež na jej diferencie v jednotlivých typov závislostí – v našom prípade: závislosť od alkoholu a závislosť od narkotík, resp.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra psychologických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.ročníka špeciálnych základných škôl (2006 | pridané 19. septembra 2007)

Mgr.Jana Vecerkova; Školiteľ: PhDr.Peter Pavlis

Diplomová práca je písaná v odbore pedagogika mentálne postihnutých.Práca je zameraná na porovnávanie hodnôt medzi detmi z bežných základných škôl a deťmi s mentálnym postihnutím.Obsahuje teoretickú časť a výskum.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa