sme.sk
 

Psychológia práce

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Psychológia práce

Psychológia práce

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (2008 | pridané 11. júla 2008)

Blažej Černák; Školiteľ: PhDr. Gabriel Zala

Témou práce je výberové konanie a vplyv psychologických aspektov pri výberových konaniach v oblasti informačných technológii. V teoretickej časti sa autor zaoberá metódami používanými pri výberových konaniach a prináša aj prehľad výskumov zameraných na osobnostné vlastnosti zamestnancov v oblasti informačných technológii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv hodnotovej orientacie na profesijne aspiracie u studentiek prava, ekonomie a psychologie. (2006 | pridané 24. mája 2006)

Anabela; Školiteľ: PhDr. Miroslav Andreánsky

Práca prináša empirické poznatky poznania o vzťahu hodnotovej orientácie, motivácie výkonu a postojov k profesijným ašpiráciám študentiek vysokých škôl v Bratislave. V našom výskume prostredníctvom dotazníkov, ktoré boli predložené 3 skupinám respondentiek (študentky 2. a 3.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

39hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa