sme.sk
 

Sociálna psychológia

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Sociálna psychológia

Sociálna psychológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Motivácia k tvorbe blogu a stratégie sebaprezentácie blogerov (2008 | pridané 11. januára 2010)

Bc. Stanislava Berlanová; Školiteľ: Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.

Kvantitatívny komparačno-korelačný replikačný výskum sa zaoberal motiváciou a stratégiami sebaprezentácie blogerov. Zistili sme, že informácie sú pre blogerov najviac motivujúcim faktorom. Stratégia sebaprezentácie lichotenie je používaná v najväčšej miere.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav aplikovanej psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prenos hodnôt a medzigeneračné diferencie (2006 | pridané 18. marca 2007)

Ján Vlach; Školiteľ: Dr.Fabián

Práca spracováva problematiku hodnotových priorít v populáciách rodičov a detí a prenos hodnôt z rodičov na deti v rámci rodiny. Zaoberáme sa prenosom hodnôt pomocou socializácie a utvárania hodnotového systému v čase krízy identity adolescenta. Uvádzame výsledky výskumov hodnôt vo vzťahu k Slovensku a k stredoeurópskemu regiónu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Gejské a lesbické partnerské vzťahy a ich špecifiká (2002 | pridané 21. decembra 2005)

Andrea Sváková; Školiteľ: Sylvia Ondrisová, Phd

Téma homosexuality sa postupne dostáva do povedomia slovenskej spolocnosti a to aj vdaka mnohým odborným prácam, ktoré sa po politických zmenách za posledné desatrocie v našej krajine postupne vynárajú z hlbín tabuizovaných sfér do sfér názorových konfrontácií a konštruktívnych diskusií.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vyjednávanie menšinovej identity (2004 | pridané 11. októbra 2005)

Andrea Sváková; Školiteľ: Sylvia Ondrisová, Phd

Práca sa zameriava na témy identity a menšín, pričom sa sústredí na proces vyjednávania identity týchto menšín. Autorka sa v jednotlivých kapitolách snaží o identifikovanie prvkov, procesov, ktoré, hoci tak nie sú pomenované, ale majú charakter vyjednávania, tak ako ho chápe autorka pre potreby tejto práce.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa