Všeobecná psychológia

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Všeobecná psychológia

Všeobecná psychológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Synestézia (2010 | pridané 7. októbra 2010)

Mgr. Romana Láchová; Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.

Predmetom diplomovej práce bolo najmä skúmanie synestetických tendencií, zisťovanie či sa v každom z nás neskrýva kúsok synestetika. Aká tenká je táto hranica? Nezanedbateľným cieľom bola tiež snaha dostať synestéziu do povedomia ľudí a nazhromaždiť o nej čo najviac teoretických informácií.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Paradigma v psychológii (2008 | pridané 31. mája 2008)

Vladimír Marček; Školiteľ: doc. Ph.Dr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Udiali sa v psychológii nejaké vedecké revolúcie? Je vhodné označovať rôzne psychologické školy ako paradigmy (Thomas Kuhn)? Ako to vyzerá so svetovou psychológiou podľa národov?

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dyslexia vo vzťahu k inteligenčným schopnostiam u žiakov základných škôl (2007 | pridané 24. októbra 2007)

Mgr. Maroš Majko; Školiteľ: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Práca prináša empirické poznatky o intelektových schopnostiach žiakov základných škôl, u ktorých bola diagnostikovaná špecifická vývinová porucha čítania - dyslexia. Výskumu sa zúčastnili žiaci vo veku 8 až 12,5 roka (N=121). Výskumná skupina pozostávala zo žiakov s diagnózou dyslexia (N=62), rozdelených do troch skupín na základe stupňa postihnutia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

47hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa