sme.sk
 

Ekonomická teória

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Ekonomická teória

Ekonomická teória

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Teoretické základy hospodárskej politiky (2005 | pridané 29. júla 2012)

Tomáš Páleš; Školiteľ: Ing. Zuzana Stoličná

Cieľom diplomovej práce bolo s použitím súčasnej odbornej literatúry vysvetliť podstatu a význam hospodárskej politiky, funkcie štátu v ekonomike a poskytnúť základné teoretické vysvetlenie vybraných aspektov hospodárskej politiky. Práca je rozdelená na tri kapitoly a obsahuje 46 obrázkov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Homo oeconomicus a racionalita ľudského konania (2012 | pridané 5. júna 2012)

Ing. Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Marián Vongrej, PhD.

Záverečná práca skúma relevantnosť využívania konštruktu homo oeconomicus v ekonómii a hľadá odpoveď na otázku, či je možné ľudské správane všeobecne považovať za racionálne, resp. aké správanie možno hodnotiť ako racionálne. V práci sú odhalené isté paralely a súvislosti medzi pozitívnou metódou ekonómie a koncepciou homo oeconomicus. Obsiahnutá je aj komparácia predmetu skúmania prírodných a spoločenských vied a následne aj porovnanie metód skúmania prírodných a spoločenských vied. Načrtnuté sú možnosti vhodného, ale aj mylného využitia koncepcie homo oeconomicus a iných metodologických nástrojov v ekonómii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra ekonomickej teórie (KET) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Americká hypotekárna kríza (2008 | pridané 23. apríla 2008)

Peter Kováč; Školiteľ: Ing. Boris Sturc, CSc

V auguste 2007 prepukla v USA hypotekárna kríza, ktorá spôsobila krízu likvidity, prepady na akciových trhoch, vysoké straty v bankovom sektore, zníženie hospodárskeho rastu USA a ďalšie negatívne dopady na celosvetové hospodárstvo. Cieľom diplomovej práce je zistiť hlavnú príčinu vzniku hypotekárnej krízy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Regulation of Bank Capital and Behavior of Banks: Assessing the US and the EU-15 region Banks in the 2000-2005 period (2007 | pridané 28. mája 2007)

Mgr. Milan Matejasak MSc.; Školiteľ: PhDr. Petr Teplý

In recent years, regulators have increased their focus on the capital adequacy of banking institutions to enhance their stability, hence the stability of the whole financial system.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa