sme.sk
 

Ekonomika a riadenie podnikov

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Ekonomika a riadenie podnikov

Ekonomika a riadenie podnikov

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Postavenie logistiky v global supply chain: analýza trendov a perspektív v Európskej únii a na Slovensku (2009 | pridané 30. mája 2009)

Ing. Zoltán Bán; Školiteľ: doc. Ing. Heda HANSENOVÁ, PhD.

Diplomová práca analyzuje postavenie logistiky v zásobovacích reťazcoch na Slovensku a v Európskej únii a formuluje trendy jej rozvoja. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 17 obrázkov, 11 schém, 9 grafov, 6 tabuliek a 3 prílohy. V prvej kapitole prináša prehľad vývoja logistiky a riadenia zásobovacích reťazcov z teoretického hľadiska ako úvod do problematiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Investičné plánovanie na príklade lyžiarskeho strediska Ski Turecká (2007 | pridané 27. júna 2007)

Peter Korcsog; Školiteľ: prof. Ing. Viera Marková PhD

Diplomová práca prezentuje návrhy dvoch investičných variantov v lyžiarskom stredisku Ski Turecká pre potenciálnych investorov, s dôrazom na návratnosť daných investícií. Začiatok práce sa zaoberá základnou charakterizáciou cestovného ruchu na Slovensku so zameraním na zimný cestovný ruch, čo je nevyhnutné pre porozumenie špecifických podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

42hlasov

Gainsharing v podmienkach slovenskej organizácie (2001 | pridané 24. mája 2007)

Branislav Filo; Školiteľ: Ing. Peter Jamnický

Gainsharing predstavuje plán podieľania sa zamestnancov na finančných prínosoch, ktoré sami vytvoria aktívnym a tímovým prístupom k práci. Je využívaný mnohými organizáciami na celom svete a dosahuje pozoruhodné výsledky. Cieľom diplomovej práce bolo zostaviť plán gainsharingu pre slovenskú organizáciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

43hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy slovenských a írskych podnikov (2007 | pridané 24. mája 2007)

Simona Antošíková; Školiteľ: Ing. Janka Petrovičová, PhD.

ANTOŠÍKOVÁ, Simona: Následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy slovenských a írskych podnikov. [Diplomová práca] / Simona Antošíková. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku. Vedúca: Ing. Janka Petrovičová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Banská Bystrica: EF UMB, 2007. 74 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa